CĂN NHÀ cho Bà Nội nghèo và bốn đứa cháu mồ côi

Ngôi Nhà Từ Thiện đầu tay của Chương Trình Từ Thiện Khoahoc.net (CTTT) vừa được hòan tất trong tháng 5 năm 2010. Chỉ trong vòng gần nửa năm căn nhà đã hpàn thành.
Kể từ ngày 12/12.2009 một ngày mùa đông năm ngoái, từ khi Ban Từ Thiện Khoahoc.net khởi xướng vận động và cho đến khi mọi đóng góp lần lượt gửi về, rồi kế họach xây nhà được lập, các thân hữu của CTTT Khoahoc.net bắt tay tích cực thực hiện công việc xây dựng. Và đến đầu mùa hạ năm nay, tháng 5 năm 2010, ngôi nhà được hòan tất. Tiếp tục đọc