2015 & Những Học Bổng Cuối Cùng của KHOAHOCNET

_nh Ch_p toàn b_Một mẫu tin ngắn từ Huế năm 2009 đã tạo xúc động lớn và là mối duyên lành cho chúng tôi, Phương Tôn, Nguyễn Tường San, Trần Viết Điền và Uyên Hạnh khởi xướng việc thành lập nhóm Cấp Học Bổng khoahocnet, còn gọi là Nhóm Từ Thiện Khoahocnet . Với sự hợp tác của các bạn bè rất thân hiện đang sống và dạy học tại Huế chúng tôi từ năm đó đã có cơ hội thuận tiện biết đến và tìm hiểu rõ tình cảnh của một số các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học, để có thể kêu gọi sự giúp đỡ bằng những số tiền đóng góp từ người quen, bạn bè và phần lớn là các biên tập viên của khoahocnet. Thời gian tiếp theo đó chúng tôi đã gửi tiền về và trao tận tay cha mẹ hoặc ông bà các em học sinh sinh viên nghèo để gia đình các em có thể trang trả học phí giúp các em được đi học hoặc tiếp tục học.

Tiếp tục đọc