HỌC BỔNG NIÊN KHÓA 2014-2015

bảo tríTrời đã vào thu và các trường học đã bắt đầu niên khóa mới. Nghĩ đến các em học sinh sinh viên (HS-SV) tại Việt Nam, chúng ta không khỏi bồi hồi đau xót, vì biết rằng được đi học không phải là một chuyện bình thường. Được đi học là một may mắn cho em và là một hạnh phúc to lớn cho cha mẹ, vì đã lo được cho con ăn học để sau nầy có được một tương lai sáng lạng. Từ ý tưởng đó chúng ta không khỏi nghĩ đến các em HS-SV không có được may mắn cắp sách đến trường, bởi lý do học phí cao, nhiều gia đình lo ăn chưa đủ làm sao lo cho con đi học. Tiếp tay cho một số cha mẹ nghèo không đủ sức trả lệ phí học đường, giúp cho con họ là những em HS-SV nghèo hiếu học, các ân nhân tài trợ Chương Trình Cấp Học Bổng Khoahocnet (CTHB-KHN) tiếp tục việc đóng góp như thường năm, tài trợ các em HS-SV gia đình nghèo tiếp tục việc học hành. Nhóm Từ Thiện Khoahocnet vừa hoàn tất Chương Trình Cấp Học Bổng 2014-2015 cho số HS-SV nghèo hiếu học nầy. Xin thay mặt gia đình các em HS-SV được tài trợ tiền học tại Việt Nam thành tâm cảm tạ lòng hảo tâm của các ân nhân tài trợ CTHB năm nay.   Tiếp tục đọc