UYÊN HẠNH – NIỀM VUI NIÊN KHÓA

nguyenchanhnhanMới ngày nào khi một mẫu tin rất nhỏ nhưng tác động rất lớn đưa ba người chúng tôi, sau những trao đổi bàn bạc, nhanh chóng và đồng lòng đi đến một kết luận là: “Phải làm ngay lập tức!” tính đến nay thời gian thực hiện công việc đó đã tròn 5 năm. Thời gian đúng thật là “thắm thoắt thoi đưa”. Trong năm năm qua, nhóm chúng tôi gồm 2 người ở hải ngoại, 4-5 anh em bạn học cũ ở trong nước, hiện tại là cô thầy giáo dạy tại đại học và trung học, cộng tác với nhau trong tinh thần thiện nguyện, tìm kiếm giúp đỡ, nhìn thấy được nhiều nụ cười đã nở nhiều khổ nhọc đã vơi. Niềm vui nầy phải cho nó một cái tên gọi thích hợp. Nếu gọi đó là NIỀM VUI NIÊN KHÓA sẽ không sai trật tí nào.
Sự kiện đã tạo kích động mạnh cho nhóm chúng tôi là một câu chuyện đau lòng liên quan đến dòng Sông Hương nổi tiếng của xứ Huế và một em nữ sinh vừa hoàn tất học trình trung học. Tiếp tục đọc