HỌC BỔNG KHOAHOC.NET 2010 – 2011

Sau khi tạm hoàn tất chương trình kêu gọi ân nhân bảo trợ nhằm cấp Học Bổng (HB) cho các em sinh viên, ban Từ Thiện Khoahoc.net bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị, tìm hiểu để xem những em nào được tiếp tục nhận HB, những em mới được đề nghị đạt điều kiện và những em nào phải đưa ra khỏi danh sách nhận HB vì không đủ điều kiện như chúng tôi đòi hỏi. Điều kiện được chúng tôi đưa ra để các em sinh viên năm vừa qua đã từng được nhận HB của khoahoc.net được tiếp tục nhận HB cho năm nay là phải cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi nên cấp HB cho các em. Qua đó các em phải cho chúng tôi biết những hành động hiếu thuận trong gia đình, những hoạt động công ích ngoài xã hội Tiếp tục đọc