VÔ-BIÊN – VÀI LỜI SAU KHI ĐỌC BÀI « TÂM LÝ ĐÁ PENALTY » (Khoahocnet . 02.02.2015)

kiemdaoBài của Anh Phụng-Nhân đọc rất thú-vị (https://khoahocnet.com/2015/02/02/phung-nhan-tam-ly-da-penalty/ ). Tôi nghĩ rằng những vấn đề mà người sắp đá « penalty » phải giải-quyết có thể so-sánh được một phần nào với những vấn-đề mà ngưòi « kiếm-sỹ » phải giải quyết khi lâm trận, đứng trước kẻ địch . Vì vấn-đề đó là chuyện sống chết nên các kiếm-sỹ nhật-bản ngày xưa đã khổ tâm nghiên-cứu và đã để lại cho đời sau một vài bài về những nghiên-cứu đó . Họ lại còn tìm gặp các thiền-sư nổi tiếng ; bạn hãy đọc vài giòng sau đây tôi trích ra từ một bài của NGUYỄN ƯỚC tôi tìm thấy trên mạng :

Tiếp tục đọc

Vô Biên – Toán Cổ Truyền

toanhocĐọc bản hồi-ký của anh Tô Đồng, tôi biết được hai bài toán cổ-truyền , mẹ anh đã kể cho anh ngày xưa Dưới đây, tôi trình bầy đầu-đề và bài giải của hai bài toán đó .

Bài toán thứ nhất
« Vừa gà, vừa chó ba mươi sáu con,
Trói lại cho tròn, đếm đủ trăm chân . »

Xin hỏi có bao nhiêu gà và bao nhiêu chó ? Tiếp tục đọc

VÔ BIÊN – TOÁN HỌC VỆ-ĐÀ

VedicMathematics1Kinh Vệ-Đà là thánh kinh của Ấn-độ giáo . Đó là một tập gồm  các bài thơ, các bài ca,  các nghi-lễ, … được truyền lại từ hơn 4000 năm ; thời đầu được khẩu truyền và về sau được các tu-sĩ ghi lại bằng chữ « Vệ-Đà » ( một dạng cũ của chữ Phạn ) .

Ông BHARATI KRISHSNA THIRTAJI (BKT) (1884-1960)  là môt nhà học-giả và một trong những lãnh-tụ xuất-sắc nhất của Ấn-Độ Giáo trong thế-kỷ XX . Năm 1908 khi trường Quốc-học ở Rajamahendri được thành-lập thì ông được bổ làm giám-đốc . Năm 1911 thì ông xin từ chức để trở về nghiên-cứu kinh Vệ-Đà và hành-đạo . Sau đó thì ông tuyên-bố rằng nhờ nhiều năm khổ công nghiên cứu kinh Vệ-Đà, ông đã tìm thấy trong đó 16 « kinh » (Sûtras) và 13 hệ-luận (corollary) ghi chép một hệ-thốngvề toán-học Tiếp tục đọc

VÔ BIÊN – Bài thơ «Le pont Mirabeau» của thi-sĩ GUILLAUME APOLLINAIRE

le-pont-mirabeauThi-sĩ GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) là một trong những nhà thi-sĩ xuất-sắc nhất của Pháp, khoảng đầu thế-kỷ thứ XX .

Bài thơ « Le Pont Mirabeau » (Cầu Mirabeau) của ông đã được ra mắt độc-giả trong  tạp-chí « Les soirées de Paris » (Chiều Ba-lê ) – số Tháng Hai 1912 – và sau đó được sắp vào tập thơ « Alcools » ( Rượu) (1913) của tác-giả .  Bài thơ này đã được phổ nhạc nhiều lần .

Bài thơ nói về sự  tình yêu phai mờ đi theo giòng thời-gian, cũng như  duới cầu Mirabeau (Ba-lê), nuớc  vẫn suôi theo giòng sông Seine. Tiếp tục đọc