Dr. Trần Thủ Danh – Klonen …. Sinh sản vô tính?

tinhvosan-1Người Việt chúng ta, ai lại không biết chuyện bà Âu Cơ sanh trăm trứng/trăm con và chuyện  Tề Thiên Đại Thánh khi bị vây khổn, nhổ lông gáy quăng lên, biến hóa ra những Tề Thiên giả giống hệt nhau để đánh lại đối thủ. Với một tưởng tượng ít nhiều phong phú, người ta có thể tự hỏi, phải chăng đó là một hình thức sinh sản vô tính, sinh con không trực tiếp từ cha mẹ của thời xa xưa mà ngày nay chúng ta thường được nghe qua những danh từ  ”con sanh từ ống nghiệm (Retortenbaby), sinh sản tái lập vô tính (Klonen), thụ tinh nhân tạo (küntliche Befruchtung), tế bào nguyên thủy (Stammzelle), v.v. …” ? Để có thể tìm được trả lời thích đáng cho câu hỏi nầy, chúng ta hãy thử dạo một vòng trên lãnh vực sinh lý học về vấn đề sinh sản. Tiếp tục đọc

Dr. Trần Thủ Danh – „Frankenstein Food“ – Ân huệ hay đại họa?

image004Chắc một số lớn anh chị em  vẫn còn nhớ đến phim „Frankenstein“+1), chuyện khoa học gia Dr. Frankenstein đã lấy những bộ phận cơ thể của xác chết, ráp nối lại và dưới tác dụng của điện năng từ tia chớp rạch trời trong một đêm giông bão đã tạo ra được một người, một sinh vật sống. Nhưng rồi sau đó ngoại cảnh bất trắc đã khiến con „người nhân tạo“ thoạt đầu vô tâm, khờ khạo thành một „quái vật/monster“ giết người, gây bao nhiêu tang tóc. Chính trong ẩn ý „nhân tạo“, qua mặt tạo hóa, cùng với „ác tính, quái vật“ của câu chuyện Frankenstein mà chúng ta có danh từ „Frankenstein Food“, một từ ngữ có tính cách chê bai/chỉ trích/đánh giá thấp, được dùng bởi những hội đoàn/cơ quan chống đối+2) để chỉ những sản phẩm, những thức ăn biến chế liên quan đến phương pháp phối hợp yếu tố di truyền (=Gentechnik/Genetic engineering/công nghệ di truyền học?!)+3) Tiếp tục đọc

Dr. Trần Thủ Danh – Kỹ thuật phối hợp yếu tố di truyền trong lãnh vực canh nông

image001Mặc dầu như tựa đề, nội dung chánh của bài nầy là vấn đề kỹ thuật/khoa học phối hợp yếu tố di truyền (Gentechnik/genetic engineering) +1) và sau đó giới hạn trong lãnh vực canh nông, nhưng sau đây xin được phép trình bày theo thứ tự ngược lại, trước hết “nghề nghiệp” với

·        Vài nét về nông nghiệp, và sau đó

·        Kỹ thuật phối hợp yếu tố di truyền (Gentechnik) Tiếp tục đọc