TS Lê Đình Hường – AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NÔNG DÂN NGHÈO Ở THỪA THIÊN HUẾ, MỘT NGHIÊN CỨU VỀ SẢN XUẤT CÁC CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ CAO VÀ CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC HỮU CƠ CHI PHÍ THẤP

ruongluaTừ khóa: An ninh lương thực, canh tác hữu cơ công nghệ cao chi phí thấp, nông dân nghèo.

Ngày này, an ninh lương thực không chỉ là vấn đề ở một số nước đang phát triển mà  đã trở thành mối quan tâm ở quy mô toàn cầu. Biến đổi khí hậu, nguy cơ khủng hoảng nguồn nước, nhu cầu về năng lượng sinh học v.v., đang tạo ra những bất ổn mới đối với việc đảm bảo nguồn lương thực cho nền kinh tế thế giới (AusAid, 2008).

Việt Nam hiện nay vẫn là quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp, với việc tự do hóa sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo đã giúp Việt Nam là nước đứng đầu trên thế giới về xuất khẩu gạo (2013) Tiếp tục đọc