Hà Hưng Quốc – DỊCH LÀ CỦA VIỆT: Dấu Ấn “Mặt Trời và Cái Bóng Của Mặt Trời” Trong Bức Tranh Gà Tam Dương Khai Thái Của Dòng Tranh Đông Hồ

image004 Trước đây người viết đã từng khẳng định lý thuyết Ngũ Hành Nguyên Thủy là di sản văn hóa phi vật thể của Việt và nó hoàn toàn khác với lý thuyết Ngũ Hành Phổ Cập của người Hoa mà đại đa số đều biết. Lý thuyết Ngũ Hành Nguyên Thủy đã được tiền nhân Việt mã hóa trong những bức tranh Ngũ Hổ Hàng Trống và Ngũ Hổ Đông Hồ giấu kín dưới vỏ bọc tín ngưỡng dân gian để bảo tồn di sản Việt và truyền thừa đến ngày hôm nay. Người viết đã cẩn thận giải mã và trình bày trong những công trình của mình Tiếp tục đọc

Hà Hưng Quốc, Ph.D. – LẦN THỨ HAI: DỊCH LÀ VIỆT VÀ DỊCH LÀ CỦA VIỆT

image008Trong quyển Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ 參 同 契 經 文 直 指 [142AD] của Ngụy Bá Dương 魏伯陽 chân nhân thời Đông Hán [25AD-220AD] có một đoạn viết:

推 類 結 字, 原 理 為 證. 坎 戊 月 精, 離 己 日 光,日 月 為 易, 剛 柔 相. Suy loại kết tự, Nguyên lý vi chứng. Khảm Mậu Nguyệt tinh, Ly Kỷ Nhật quang. Nhật Nguyệt vi dịch, Cương Nhu tương đáng.”

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ giải thích là:

Như Khảm nạp Mậu vi Nguyệt Tinh, Ly nạp Kỷ vi Nhật quang. Âm trung hàm Dương, Dương trung hàm Âm. Lấy chữ Nhật 日 đặt lên trên, chữ Nguyệt 月 đặt xuống dưới thành chữ Dịch 易, lấy Nghĩa Cương Nhu tương đương. Đó là suy từ 2 chữ Đồng Loại Tương Tòng mà kết thành chữ.”   (Nguồn: Tham Đồng Khế Trực Chỉ Khảo Luận & Bình Dịch). Tiếp tục đọc

Hà Hưng Quốc, Ph.D. – TRƯỚC CON CÙ CHINA MANH ĐỘNG VÀ . . . NHIỀU HƠN THẾ NỮA

dongchi “Một ngày nào đó chúng ta có thể phát hiện chính xác lý do tại sao phía Trung Quốc quyết định triển khai giàn khoan cùng đội tàu đi kèm đến chỗ đó vào thời điểm này. Chúng ta biết rất ít về cách mà những quyết định như thế được đưa ra.” (Nguồn: Dân Luận. Trung Quốc Tính Toán Sai Trong Vụ Giàn Khoan của Bill Hayton do Huỳnh Phan chuyển ngữ).

Những dòng này của Bill Hayton cho thấy thế giới đang thắc mắc cái gì mới là lý do thực sự bên sau động thái của Trung Cộng vào những ngày gần đây. Chờ đến một ngày nào đó trong tương lai mới phát hiện chính xác lý do thì có thể đã quá muộn, cho Việt Nam nói riêng và cho toàn vùng ĐNA nói chung. Tiếp tục đọc

TS Hà Hưng Quốc – THẾ GIỚI HOA NGHIÊM CỦA NHỮNG CON SỐ, HỆ THỐNG MA PHƯƠNG (3)n : BỔ SUNG SỐ 3

image009Như đã trình bày trong phần bổ sung số 2, lồng bên trong ma phương MP265761 có 9 ma phương nhỏ hơn là ma phương MP87859, MP148365, MP29538, MP30267, MP88587, MP146907, MP147636, MP28809, và MP89316.

Bây giờ nếu chúng ta nhìn gần hơn một chút nữa chúng ta sẽ nhận ra là bên trong mỗi ma phương nhỏ vừa nói trên có 9 ma phương nhỏ hơn nữa.  Tất cả 81 ma phương nhỏ hơn đó sẽ được tuần tự trình bày bên dưới để các bạn có thể kiểm chứng.

Xin ghi nhận là người viết đã kết hợp tổng số (bất cứ chiều dọc, ngang, hay chéo) của một ma phương với hai chữ MP để đặt tên cho nó.  Nói một cách khác, chỉ nhìn vào tên của một ma phương là biết được “ma số” của ma phương đó. Tiếp tục đọc

TS Hà Hưng Quốc – THẾ GIỚI HOA NGHIÊM CỦA NHỮNG CON SỐ, HỆ THỐNG MA PHƯƠNG (3)n : BỔ SUNG SỐ 2

image009Như đã nói thoáng qua trong phần bổ sung số 1, bên trong ma phương MP265761 có chứa 9 ma phương nhỏ hơn. Chín ma phương này sẽ được tuần tự trình bày bên dưới và chúng bao gồm:

  • MP87859 – dọc, ngang, chéo đều có tổng số là 87859;
  • MP148365 – dọc, ngang, chéo đều có tổng số là 148365;
  • MP29538 – dọc, ngang, chéo đều có tổng số là 29538;
  • MP30267 – dọc, ngang, chéo đều có tổng số là 30267;

Tiếp tục đọc

TS Hà Hưng Quốc – THẾ GIỚI HOA NGHIÊM CỦA NHỮNG CON SỐ, HỆ THỐNG MA PHƯƠNG (3)n : BỔ TÚC SỐ 1

image016Một số bạn hữu yêu cầu tôi triển khai thêm cấp độ kế tiếp của hệ thống ma phương (3)n với n=4. Đáp ứng yêu cầu này tôi xin trình bày một cách ngắn gọn như sau:

  • Với ma trận 81Cx81D (81 cột x 81 dòng), số 1 tại vị trí C1D1 và liên tục tới số 6561 tại vị trí C81D81, sau khi triển khai cho ra một ma phương mà bất cứ cột dọc nào, bất cứ dòng ngang nào và bất cứ đường chéo nào cũng đều có tổng số 265761 vì thế tôi tạm đặt tên cho ma phương này là MP265761.

Tiếp tục đọc

Hà Hưng Quốc, Ph.D. – THẾ GIỚI HOA NGHIÊM CỦA NHỮNG CON SỐ: HỆ THỐNG MA PHƯƠNG (3)n

image012 “Một kết luận đơn giản là chúng ta có vô lượng ma phương trong hệ thống ma phương (3)n khi “n”tiến tới vô hạn. Trong đó có những ma phương chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

Hệ thống ma phương (3)n mà Hà Hưng Quốc đã khám phá làm cho chúng ta liên tưởng đến thế giới mà Thiện Tài Đồng Tử khám phá trong Kinh Hoa Nghiêm: trong lầu các có lầu các, rồi trong lầu các có lầu các, trùng trùng lầu các trong trùng trùng lầu các. Hệ thống ma phương (3)n là một hệ thống lầu các của những con số. Vì vậy người viết cho rằng hệ thống ma phương (3)n này là thế giới hoa nghiêm của những con số.” Tiếp tục đọc