Trần Đình Dũng – Thông Điệp Đầu Năm 2016: Bảo vệ môi trường

hanhanChào Bạn,

Nhân vào đầu Năm mới 2016 VEF gởi lời thân chúc Bạn và gia đình một năm mới, một không gian, thời gian mới với nhiều niềm an vui, sức khoẻ và thành đạt.

Với những thành quả sáng tạo công nghệ vượt bực gần đây, điển hình công nghệ Internet mới (áp dụng trong giáo dục, đối thoại, thông tin), 3D printing (áp dụng trong hàng không, ô tô, y khoa), nano-architecture (áp dụng trong chế tạo vật liệu mới), DNA engineering (áp dụng trong nông nghiệp, sinh học, y khoa), arcology (áp dụng trong kiến trúc với hài hòa thiên nhiên; ‘arcology’ chữ ghép kết hợp ‘architecture’ và ‘ecology’), xe bay (sẽ đưa ra thị trường vào năm 2017), LED lighting, xe điện, năng lượng mặt trời và gió, năng lượng hydro fusion…, chúng ta đón chào Năm mới 2016 với nhiều niềm tin, nhiều hy vọng trong tiến trình triển khai, thăng hoa giá trị nhân bản, giá trị tự do, và giá trị phát triển bền vững. Tiếp tục đọc