Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

      Về những công trình kiến trúc cổ, từng được tạo tác bằng đá, gạch,…ở ấp Bình An thì có thể tìm thông tin ở Đại Nam nhất thống chí (QSQ triều Nguyễn, T. I, NXB Thuận Hóa,Huế-1992) và B.A.V.H. Có công trình được trùng tu như chùa Từ Đàm, Tuệ Lâm, Kim Tiên, Viên Giác, có công trình dựng lại nhưng đổi chức năng như chùa Vạn Phước, có công trình phải di dời hoăc mất tích hoàn toàn. Những công trình được trùng tu hoặc dựng lại với chức năng thay đổi thì có nhiều bài viết về chúng trên sách  báo, trong đó  có hai tài liệu vừa nêu. Còn những công trình phải di dời hoặc mất tích thì  phần nhiều bị bỏ quên. Nếu không chú  ý những công trình bị bỏ quên do mất tích thì  tiến hành khảo cổ học ở ấp Bình An chưa thực sự khách  quan. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – KIẾN GIẢI MỚI VỀ “GIẢ VƯƠNG NHẬP CẬN”

Trong bang giao Đại Việt và Đại Thanh thời Tây Sơn có một sự kiện độc đáo xảy ra năm Canh Tuất [1790], đó là sau cuộc chiến tranh cuối năm Mậu Thân, đầu năm Kỷ Dậu [1789] với đại thắng của Đại Việt. Hai phía đã giảng hòa; nhân đại lễ bát tuần đại khánh của vua  Càn Long  năm Canh Tuất[1790], Nguyễn Quang Bình (vua Quang Trung) cùng các bồi thần trên 150 người được phía Đại Thanh đón tiếp long trọng, chu đáo từ đầu chí cuối gần một năm. Các sử gia đã nghiên cứu và đã nêu hết ý nghĩa to lớn của nỗ lực ngoại giao gần hai năm của triều Quang Trung, mà đỉnh cao là sự kiện nổi bật nêu trên.Nhờ vậy Đai Việt tránh can qua, hóa giải “lửa hận” hừng hực của những đầu nóng, quen chiến thắng hơn là chiến bại của vua quan nhà Thanh. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – TÂM CẢM NGÔ THÌ NHẬM KHI VIẾT BÀI THƠ CẢM HOÀI

dapan2Ngô Thì Nhậm viết bài thơ Cảm Hoài cách đây 223 năm, nhân đi sứ báo tang Tiên hoàng Quang Trung băng hà và cầu phong An Nam quốc vương cho vua Cảnh Thịnh. Tác giả không ngờ bài thơ và phần nguyên chú của mình trở thành một thông tin lịch sử quí hiếm trong công cuộc tìm kiếm nơi nguyên táng của vua Quang Trung hiện nay. Thế thì việc nghiên cứu văn bản, hoàn cảnh sáng tác và tâm cảm của Ngô Thì Nhậm qua bài thơ Cảm Hoài là yêu cầu bức thiết, nhằm xem xét thông tin do bài thơ, đúng hơn là phần nguyên chú, có đủ độ tin cao, xứng với đánh giá nêu trên hay không. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – ĐẠI NAM GIẢI QUYẾT SỰ BẤT ỔN Ở CHUỖI ĐẢO CHÀNG SƠN

dao-cotoThời các vua Nguyễn [1801-1945], nhà Thanh không tiến hành một cuộc xâm lược nào đối với Việt Nam [hay Đại Nam]. Tuy nhiên, vấn đề biên giới trên bộ cũng như chủ quyền các vùng biển, có các hải đảo…được triều đình Huế coi trọng và khi gặp sự cố thì vua quan triều Nguyễn thường xử lý cứng rắn, nghiêm túc và hợp lý. Các quan nhà Thanh, trấn nhậm ở những châu, xứ có chung đường biên giới với Đại Nam, dường như “thả lỏng” cho những ngư dân, nông dân, con buôn, …thậm chí cướp biển của nước Thanh, đến ở những vùng hải đảo trong vịnh Bắc Bộ, Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – Quốc Uy Công-Giác Sanh Thiện Hòa Tử

image002    Thời gian gần đây các học giả, các nhà nghiên cứu đã bước đầu đánh giá, nhìn nhận lại công lao của các chúa Nguyễn đối với dân tộc, làm sáng vai trò của các chúa Nguyễn trong sự nghiệp mở mang đất nước vào thế kỷ 17,18. Các chúa Nguyễn đã tiếp thu tinh hoa triết học Nho Phật, với minh triết rất Việt “Cư Nho mộ Thích”, đã cố kết được các tầng lớp nhân dân trên vùng đất mới, trí thức với nông dân, thợ thuyền với thương buôn, dân bản địa với dân nhập cư, thậm chí người Minh chống Thanh với cướp biển hoàn lương, tù binh với tội phạm bị lưu đày … trong cuộc Nam tiến. Những ngày thơ ấu, kế tử Nguyễn Phúc Tần đã chứng kiến sự mâu thuẫn trong nội bộ gia đình chúa Nguyễn Phúc Lan về chính kiến Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – VÀI NÉT VỀ THÂN SỬ MỘT NGÔI TRƯỜNG

 image004              Dưới triều vua Thành Thái nhìn chung Việt Nam đã tương đối ổn định dẫu vẫn còn có những cuộc vận động chống Pháp. Không kể Nam kỳ thuộc Pháp thì toàn lãnh thổ Việt Nam với chính quyền Nam triều, thực dân Pháp bảo hộ, đã có những công trình mới được xây dựng để phục vụ dân sinh. Ở kinh đô Huế, các bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương được thành lập năm 1894, trường Quốc Học được thành lập năm 1896, chợ Đông Ba được chuyển dời và xây mới ở bờ sông Hương vào năm 1899, trường tiểu học Chaignau dựng năm 1902…Thời kỳ này, cũng có một vài ngôi trường công giáo được thành lập trong đó có trường Jeanne D’arc Huế. Tiếp tục đọc

Trần Viết Điền – NGƯỜI BÀU THÔN VẪN LƯU GIỮ “MỘ VỌNG” CỤ NGUYỄN DU Ở HUẾ

image008               Một số nhà nghiên cứu đã chú tâm tìm kiếm nơi an táng đại thi hào Nguyễn Du ở Huế, sau khi ông qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn (16/9/1820). Dẫu biết gia đình đại thi hào đã dời mộ cụ về cố hương từ năm 1824 nhưng giới nghiên cứu vẫn có niềm mong là làm sao tìm được dấu tích ngôi mộ cũ của đại thi hào ở Huế. Gần 200 năm, một ngôi mộ đã dời, việc tìm kiếm quả là “mò kim đáy biển”. Tuy nhiên vẫn hy vọng (dù mong manh) rằng người xưa, trong đó có người thân của cụ, lúc bấy giờ đang làm quan ở Huế, các bạn đồng liêu quý mến cụ, …sẽ giữ lại ngôi mộ không còn cốt của cụ Tiếp tục đọc