Huy-Lực Bùi Tiên Khôi – BÀI CA NĂNG LƯỢNG

TAI-SAO-EINSTEIN-NOI-TIENG_html_m7be0bdf1Các giáo sư lỗi lạc của đại học Masacchusetts Institute of Technology, một đại học đào tạo ngành kỹ sư tốt nhất trên hành tinh nầy, vừa mới minh chứng và khẳng định: công thức vật lý nổi tiếng E=mc2 của (En-xít-tanh) chính xác gần như tuyệt đối, cao gấp 55 lần so với các thử nghiệm trước đây. (E là Energy, năng lượng; m là mass,trọng khối vật chất; c2 là the square of speed of light,bình phương của tốc độ ánh sáng).Công thức nầy giúp ngành vật lý hiện đại và các nhà phát minh thiết kế các công cụ khoa học vô cùng chính xác để phục vụ con người. Đọc tiếp