ĐOÀN VĂN KHÁNH – Trùng trùng duyên khởi

Thương gửi nàng GẤM trong tiểu thuyết Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa của nhà văn Trương Văn Dân

Muôn ngàn ký ức tang thương
Nàng đã thõng tay. Buông xả!

Tuổi thơ khát bầu vú má
Nhớ mùi mồ hôi áo cha
Xuân thì chưa nụ… đã hoa
Hai chuyến đò qua vội vã
Đêm dầy xéo phận đàn bà. Tiếp tục đọc