Song Thư TTH – Món quà mừng thọ Bố

thoTrăm năm phúc thọ từ ân

Lấy câu báo đáp hiếu dâng nghìn trùng

Khi cùng bố tiễn mẹ về Việt Nam ở phi trường Zürich, con gái Thảo gởi lời: “Mẹ nhớ chúc ông ngoại giùm con: chúc ông ngoại đạt được kỷ lục người sống lâu nhất thế giới”. Rồi cẩn thận dặn dò thêm: “Mẹ nhớ đừng lẩn thẩn quen miệng với câu: chúc ông sống lâu trăm tuổi, vì ông ngoại năm nay đúng 100 tuổi rồi!”. Thảo cười. Ôm hôn con gái và chồng trong quyến luyến rồi vào khu vực lên máy bay.

Suốt cuộc hành trình giữa lưng chừng mây, lòng Thảo chơi vơi nửa gởi về trời Âu Tiếp tục đọc