Sông Hằng – Làm thế nào Dehli Metro không tham nhũng?

Ông Sreedharan trên sân ga Indraprastha, đường xe điện ngầm New Delhi

Lời người dịch – Bài phỏng vấn sau đây được đăng trong mục India Ink tờ International Herald Tribune 5/10/11 do hai tác giả Heather Timmons và Pamposh Raina. Đây là một câu chuyện xảy ra bên Ấn Độ – người được phỏng vấn là ông Elattuvalapil Sreedharan, giám đốc điều hành công ty Dehli Metro – tuy nhiên bạn đọc người Việt chắc chắn sẽ nhận thấy bài toán tham nhũng được đặt ra không khác mấy với bài toán tham nhũng ở Việt Nam Tiếp tục đọc