Phương Quỳnh – Má Hai

meChuông điện thoại reo, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối Quỳnh đoán là điện thoại từ Mỹ. Đúng vậy, Loan cô bạn học rất thân của Quỳnh từ hồi Trung học, mới liên lạc được với nhau từ hơn nửa năm nay:

–    Hallo…

–    Quỳnh hả, Loan đây !

–    Ừ, Quỳnh đây !

–    Quỳnh ơi, Quỳnh và gia đình có khỏe không ?

–  Vẫn thường ! Trước đây mấy tuần mình có gọi thăm Loan, nhưng không có ai ở nhà ! Tiếp tục đọc