Phan Như – Thiền và TV

fernsehen_m    Truyền hình càng lúc càng phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng xã hội và tác động đến mọi cá nhân trên tất cả lứa tuổi và trong tất cả lĩnh vực văn hoá, chính trị, nghệ thuật, thể thao, văn hoá, văn nghệ… và ngay cả đời sống tâm linh… Khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, biển đảo đến núi rừng, nhà nhà, cơ quan, trường học, trại cải tạo, nhà máy và kể cả tu viện, chùa chiền,… mỗi nơi ít nhất có trang bị một hoặc vài máy truyền hình. Ngay ở túp lều rách nát chốn xa xôi hẻo lánh hay trên một chiếc ghe thuyền chạy trốn lụt bão vẫn có một chiếc TV Tiếp tục đọc