Phạm Kim Đĩnh dịch – Du Học Sinh về ngành nghệ thuật được chú ý cấp quốc gia

Lời người dịch: Trang nhất của tờ The Sun MuskogeePhoenix. com số ra ngày 19/12/2010 giới thiệu bài viết của phóng viên Purtell Keith nói về một cháu du học sinh đến từ Việt Nam từ tháng 8 năm nay 2010, phát xuất từ giáo dục trong gia đình cháu luôn mang cả ý tuởng Quê hương ngay trong những bức hoạ do cháu sáng tác. Xin cống hiến cùng quý độc giả của bổn báo Tiếp tục đọc