Phạm hy Sơn – KIM JONG-un ĐÃ CÙNG ĐƯỜNG?

Cuộc chiến Nam – Bắc Triều Tiên (BTT) kết thúc năm 1953 với một hiệp ước đình chiến và sông Áp Lực là gianh giới chia đôi hai miền . Kể từ đó, chính quyền độc tài của nhà họ Kim ở miền Bắc dựng lên một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm là Mỹ làm người dân sợ và có cái cớ để xiết chặt chế độ độc tài, đàn áp người dân khắc nghiệt hơn cả Mao, Staline . . . .

Từ hơn 20 năm qua, còn thêm vấn đề tham vọng tên lửa, vũ khí nguyên tử, hạt nhân của BTT làm sự đối đầu với Mỹ và Nam Triều Tiên gia tăng . Tiếp tục đọc

Phạm hy Sơn – Người Mỹ Dạy Con

Ông cha chúng ta ngày xưa rất quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái và luôn nhắc nhở rằng : “Măng không uốn thì tre trổ vồng”, “Bé không vin, cả gãy cành” hoặc nói trực tiếp rõ ràng hơn :” Dạy con từ thở còn thơ . . . . Điều đó quá đúng nhưng hình như ngày nay chúng ta không làm đúng khi nuôi dạy con cái của chúng ta . Nhiều gia đình qúa nuông chiều con: có khi chín, mười tuổi còn phải bón cơm, không biết tự thay quần áo, tự đánh răng . . . Sự quá nuông chiều làm cho con cái chúng ta hư hỏng . Tiếp tục đọc

Phạm hy Sơn – Vấn Đề Nguồn Gốc các Thể Thơ Trong TNCD

Trong bài viết về các thể thơ trong Tục Ngữ Ca Dao (TNCD) chúng tôi đã chứng minh thể Nói Lối, thể Sáu Tám (Lục Bát), và thể Bảy Bảy Sáu Tám (Song Thất Lục Bát) được cấu tạo do tính chất đặc biệt giàu âm điệu của tiếng Việt tạo nên từ những câu ngắn gọn có vần điệu tiến tới những câu dài, dần dần tạo thành ba thể thơ kể trên .

Nhưng có một vài tác giả đặt vấn đề : thể Sáu Tám và thể Bảy Bảy Sáu Tám hoàn toàn do người Việt tạo ra hay bắt chước của người Chăm(Champa), người Trung Hoa ?   Tiếp tục đọc

Phạm hy Sơn – Các Thể Thơ Trong Tục Ngữ Ca Dao

Tục ngữ ca dao có từ lâu đời và xuất phát phần lớn từ nơi thôn dã nên ở bất cứ quốc gia nào tục ngữ, ca dao, dân ca cũng được diễn tả bằng những lời giản dị, nhiều khi thô kệch, ý thì đơn giản dễ hiểu, phù hợp với cuộc sống của người bình dân :

-Cày thuê cuốc mướn .                 -Buôn thúng bán mẹt .

-Khố rách áo ôm .                         -Nhà rách vách nát .

-Mang nặng đẻ đau .                     -Ăn cháo đá bát .

-Ăn tục, nói phét .                         –Chó đá, cá cày . . .     Tiếp tục đọc

Phạm hy Sơn – Phân Loại Tục Ngữ Ca Dao

 Tục ngữ ca dao là những tiếng chỉ chung văn chương bình dân  từ nhiều đời tích tụ lại  .  Loại văn chương bình dân này bao gồm : ngạn ngữ, thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, cách ngôn, phương ngôn, đồng dao (những bài hát của trẻ con), ca dao .

  • Ngạn ngữ : Giáo sư Dương quảng Hàm trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu định nghĩa ngạn ngữ là câu nói của người xưa để lại . Định nghĩa như thế quá bao quát vì câu nói nào (phương ngôn, châm ngôn, tục ngữ . . . ) mà không do người xưa để lại . Để sự phân biệt được rõ ràng, thiét nghĩ nên định nghĩa ngạn ngữ là câu nói của người xưa để lại diễn tả trực tiếp – với nghĩa đen, không có nghĩa bóng – về một sự, một vật nào đó :

Tiếp tục đọc

Phạm hy Sơn – Những Điểm Đặc Biệt của Tục Ngữ Ca Dao

­­­­­­­­

                  Giống như những dân tộc khác, chúng ta có hai thứ văn chương: Truyền miệng hay văn chương bình dân và viết, hay văn chương bác học . So với văn chương bác học, văn chương bình dân, tức tục ngữ ca dao, có những điểm đặc biệt sau đây :

-Trước hết, kho tàng tục ngữ ca dao được sáng tác bởi những người  không biết chữ hay ít học . Điều này là tất nhiên vì tục ngữ ca dao ra đời trước chữ viết rất xa, từ lúc con người biết nói cách nay cả 100 ngàn năm trong khi chữ viết có cách nay khoảng 3.500 năm, như chữ Nho có vào thời nhà Thương, khoảng 1.500 năm trướcTây Lịch (TTL) .  Ở Việt Nam mãi thời nhà Trần cách nay  800 năm mới có chữ Nôm, nhưng phải là những nhà Nho thông thạo chữ Hán mới có thể đọc và viết được chữ Nôm .  Do đó, tục ngữ ca dao là văn chương truyền từ miệng từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác . Tiếp tục đọc