NTT – Bậc Đáng Kính Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

Ngày 04.05 2017 Đức Thánh Cha Francis đã chính thức ký một văn thư công nhận vị mục tử Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận là Bậc Đáng Kính trong Giáo Hội Công Giáo Lamã. Đây là một tin rất vui cho Giáo Hội Hoàn Vũ và là một niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng ngời cho tín hữu giáo dân VN noi theo. Trong suốt 13 năm tù (có 9 năm bị biệt giam) Ngài đã sống can đảm và anh hùng trong đức tin Kitô giáo. Những ai sống gần Ngài đều được ơn biến đổi trở nên tốt lành. Giáo Hội Việt Nam của dân tộc ta đã có một người con củaGiáo Hội đã trở thành một ngọn nến Phục Sinh, chiếu sáng trong bóng đêm nhà tù cộng sản đầy tội lỗi và đầy sợ hãi trong căn nhà tù biệt giam. Tiếp tục đọc

ntt – PHIẾM LUẬN: Tình hình nước Bỉ và vài tin ngoại quốc

I/ Nước Bỉ :

  1. 1.    Ngân sách 2013

Sau 1 tháng thương thảo gay go, sau cùng chính phủ Bỉ đã hoàn tất ngân sách cho năm 2013 vào rạng sáng ngày 19/11/2012. Sáu đảng cầm quyền đã đi đến một kết quả tương nhượng : không đảng nào hài lòng 100% nhưng cũng không  đảng nào thất vọng. Do đó ai cũng tuyên bố là mình đã giành được phần thắng lợi cho đảng mình.

Dĩ nhiên, trong phạm vi bài Phiếm Luận này, chúng ta không thể liệt kê và đi vào chi tiết của từng điểm một của ngân sách 2013, do đó tôi chỉ đưa ra một tóm lược và vài kết luận, theo ý riêng của tôi. Tiếp tục đọc