Pilita Clark/ Nguyễn Trung Kiên lược dịch – BÙNG NỔ MỘT CUỘC “CÁCH MẠNG XANH” MỚI: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Cuộc cách mạng về năng lượng tái tạo đang tạo ra những tác động to lớn tới hầu hết các công ty và các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Sau nhiều năm “thử và sai”, sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo đã bắt đầu tăng tốc với tốc độ khiến các chuyên gia kỳ cựu nhất cũng phải kinh ngạc. Thậm chí lãnh đạo các tập đoàn trong ngành dầu mỏ và khí đốt đã buộc phải đối diện với một câu hỏi mang tính sinh tử: liệu thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ cuối cùng của các nguồn năng lượng hóa thạch?

Còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng những dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện. Các nhà máy năng lượng gió và năng lượng mặt trời quy mô lớn đang được xây dựng với tốc độ nhanh chưa từng thấy, và đang thách thức các mô hình kinh doanh của những công ty năng lượng lâu đời. Tiếp tục đọc