Nguyễn Thiếu Dũng – Cần xóa bỏ cách gọi “chữ Hán” và loại khỏi sinh hoạt văn hóa Việt Nam

hanhoa-2Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng diệt các nước đối thủ, thống nhất Trung Quốc, thi hành biện pháp đốt sách chôn sống nho sĩ, nhằm tận diệt các tư tưởng trái ngược với Pháp gia không cho văn hóa các tiểu quốc phát triển, hạn chế khả năng phục quốc của các nước đó; Tần Thủy Hoàng giết hết trai tráng của họ, tiêu chuẩn hóa trọng lượng, đo lường, luật pháp và chữ viết. Việc điển chế chữ viết sang kiểu viết Đại triện, Tiểu triện và Lệ thư là bước đầu nhà Tần muốn xóa sạch dấu tích cội nguồn của chữ viết này. Ban sơ chữ viết này thường gọi là “tự” nhưng khi có ngoại tộc tràn vào xâm chiếm Trung Quốc, như vào đời Nguyên, họ gán thêm từ Hán vào để định danh nhằm xác định quyền sở hữu, chữ của tộc Hán. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thiếu Dũng – Tiếng Việt theo thể tam tài

hoctapTrước tiên chúng ta thử khảo sát hai từ cùng nghĩa ĐÈN và ĐĂNG. Đây là nhận xét của Bình-nguyên Lộc:

Các người ham bắt ta làm nô lệ Trung Hoa, chắc cho rằng ĐÈN là do ĐĂNG của Tàu. Nhưng Tàu đọc ĐĂNG là TẨN, mà TẨN thì quá xa ĐÈN, không như ĐIAN của Nam Dương. Và tiền sử học đã nói rõ là Lạc bộ Mã, khi di cư không có chịu ảnh hưởng của Tàu.

Chúng tôi có hai chứng tích cho rằng ta không học của Tàu:

I-       Tất cả đều dùng âm đầu Đ trong khi Tàu dùng T.

II-     Nhưng chứng tích đó rất yếu. Các nhà khảo cổ đã tìm được một cây ĐÈN của một đoàn trò xiếc, bọn ấy có đi ngang qua Cao Miên. Họ lại tìm được đèn đời Hán tại Trung Hoa. Đèn Trung Hoa và đèn La Mã xấu hơn đèn Đông Sơn nhiều lắm. Không lẽ thầy lại kém hơn trò? (BNL,Lột trần Việt ngữ, chương V) Tiếp tục đọc