Nguyễn Giang Thành – Một Vấn Đề Trong Cơ Học Tương Đối Tính

raumkruemmung_2Từ nhiều ngàn năm về trước, khi nhìn vào thế giới chung quanh mình, người ta đã cho rằng không gian có ba chiều. Khởi đi từ quan điểm này trong dòng thời gian tuyệt đối, cơ học cổ điển đã được thành hình từ thế kỷ thứ 16 và ngày càng phát triển với những thành tựu vượt bực, như là giải thích được quỹ đạo hình bầu dục của các hành tinh, tìm được thêm Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh, kể cả tiểu hành tinh Diêm Vương trong Thái Dương Hệ. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, khoa học gia Albert Einstein đã đề xuất một ý tưởng mới lạ. Đọc tiếp