Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ – NĂM DẬU NÓI CHUYỆN GÀ (Đinh Dậu từ 28-01-2017 đến 15-02-2018)

(Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ)

ga_choi_viet_namSau khi năm Bính Thân chấm dứt, thì đến năm Đinh Dậu được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ sáu, 27-01-2017 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 15-02-2018. Năm Đinh Dậu này thuộc hành Hỏa và mạng Sơn Hạ Hỏa giống năm Bính Thân, nhưng năm Đinh Dậu thuộc Âm, cho nên năm này có can Đinh thuộc Hỏa và có chi Dậu thuộc Kim. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì “mạng Hỏa khắc mạng Kim ” tức năm này “Can khắc Chi ” hay nói khác đi Trời khắc Đất. Bởi vì, mạng Hỏa được khắc xuất, mạng Kim bị khắc nhập. Tiếp tục đọc

NGUYỄN PHÚ THỨ – NĂM MÙI nói chuyện Dê

image001(Ất Mùi từ 19-02-2015 đến 07-02-2016)

Sau năm Giáp Ngọ chấm đứt, thì đến năm Ất Mùi được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ tư, 18-02-2015 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 07-02-2016. Năm Ất Mùi này thuộc hành Kim và mạng Sa Trung Kim, năm này thuộc Âm, có can Ất thuộc mạng Mộc và có chi Mùi thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì năm này “Can khắc Chi ” tức Trời khắc Đất. Bởi vì : Mạng Mộc = Ất khắc mạng Thổ = Mùi (mạng Mộc tức Trờì được khắc xuất, mạng Thổ tức Đất bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như là năm xấu nhứt tổng quát Tiếp tục đọc

Tiểu Đệ – Thử tìm hiểu Bát Quái đối với Can, Chi và Phong Thủy như thế nào?

image001 Như chúng ta biết Bát Quái 8 hướng : Chánh Bắc tức Khảm, Chánh Nam tức Ly, Chánh Đông & Đông Nam tức Chấn &  Tốn, Chánh Tây & Tây Bắc tức Đoài & Càn, Tây Nam & Đông Bắc tức Khôn & Cấn và nếu phân tách Ngũ hành thì Chánh Bắc thuộc hành  Thủy, Chánh Nam thuộc hành Hỏa,  Chánh Đông & Đông Nam thuộc hành Mộc, Chánh Tây & Tây Bắc thuộc hành Kim, Tây Nam & Đông Bắc thuộc hành Thổ, được tóm gọn dưới đây :               Tiếp tục đọc

Hàn Lâm NGUYỄN-PHÚ-THỨ – NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA (Giáp Ngọ từ 31-01-2014 đến 18-02-2015)

image001Sau năm Quý Tỵ chấm đứt, thì đến năm Giáp Ngọ được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ năm, 30-01-2014 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 18-02-2015. Năm Giáp Ngọ này thuộc hành Kim và mạng Sa Trung Kim, năm này thuộc Dương, có can Giáp thuộc mạng Mộc và có chi Ngọ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì năm  này “Can Trời sanh Chi Đất” tức “mạng Mộc sanh mạng Hỏa “. Bởi vì : mạng Mộc bị sanh xuất, mạng Hỏa tức Đất được sanh nhập. Do vậy, năm này tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Tiếp tục đọc

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ – NĂM NGỌ MUỐN BIẾT TUỔI thuận hạp & khắc kỵ ra sao? (Giáp Ngọ từ 31-01-2014 đến 18-02-2015)

tuviSau năm Quý Tỵ chấm dứt, thì đến năm Giáp Ngọ được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ năm, 30-01-2014 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 18-02-2015. Năm Giáp Ngọ này thuộc hành Kim và mạng Sa Trung Kim, năm này thuộc Dương, có can Giáp thuộc mạng Mộc và có chi Ngọ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì năm  này “Can Trời sanh Chi Đất” tức “mạng Mộc sanh mạng Hỏa “. Bởi vì : mạng Mộc bị sanh xuất, mạng Hỏa tức Đất được sanh nhập. Do vậy, năm này tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý Tiếp tục đọc

Tiểu Đệ sưu tầm – ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI

image001Dalai Lama: Học làm người

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. 

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

 

Tiếp tục đọc

Tiểu Đệ sưu tầm – DANH NGÔN CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14

TRIẾT LÝ SỐNG BÌNH DỊ

image0011- Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta

2- Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai

3- Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.

4- Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế

5- Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời  Tiếp tục đọc