Lê Huy Trứ – Huế ơi! Mình không về mô

Núi Ngự Bình trước tròn sau méo.

Sông An Cựu nắng đục mưa trong”

 Xuân mới đến, đón cành hoa mai, cùng muôn hoa mới nở rộ trước ngõ đừng nuối tiếc cành hoa mai và vạn bông đã tàn từ xuân trước.

Tuy nhiên, thoáng một chút, tâm tê bỗng dưng vượt không gian và thời gian, và lòng nớ tự dưng thả hồn đi lạc về lối cũ nên thơ rồi thì vượt quá thời gian lướt qua trong ba ngày Tết hiện tại vô thường. Tiếp tục đọc