Ethan Le – Should human organ market in Viet Nam be legalized? (CÓ NÊN HỢP THỨC HÓA THỊ TRƯỜNG NỘI TẠNG VIỆT NAM?”)

Giới thiệu bài luận:

“CÓ NÊN HỢP THỨC HÓA THỊ TRƯỜNG NỘI TẠNG VIỆT NAM?”

Lê Gia Khánh (Ethan Le) quốc tịch Việt Nam, sanh năm 1995, học sinh lớp 11 nâng cao trường Trung học Ashbury- Canada (http://www.ashbury.ca/).

Niên học Xuân- Hè 2012, giáo sư nhà trường đã hướng dẫn học sinh lớp 11 nâng cao làm bài luận 4.000 từ và giao cho học sinh tự chọn đề tài mình quan tâm. Lê Gia Khánh đã chọn đề tài “Có nên hợp thức hóa thị trường nội tạng Việt Nam?”. Trong bài luận này, cháu đã phân tích lợi,  hại của việc hợp thức hóa thị trường nội tạng và đề xuất cách giải. Tiếp tục đọc