Dương Đình Châu – TỨ, NGŨ, BÁT TRONG VĂN HÓA HUẾ1

vanhoahue-1Nhiều tác giả viết về văn hóa Huế có lưu ý đến vấn đề này. Nhưng nghiên cứu kỹ tại thực địa thì hầu như chưa có ai. Chính thực địa cho ta biết rõ và chính xác hơn một vài sự khác biệt để ta có thể hiểu rõ thêm về văn hóa sâu rộng của đất thần kinh.

1- TỨ

Đây là bộ tranh cổ truyền, thường gồm ba bộ, có sự khác biệt rõ trong các bộ tranh này. Nếu ta không chú ý thường rất dễ nhầm lẫn

a- Tứ hữu (4 người bạn) Mai, Lan, Cúc, Trúc Tiếp tục đọc