Đoàn Hưng Quốc – Một đề nghị đáng chú ý về chính sách ngoại giao mới của Mỹ

Tạp chí The National Interest số tháng 2 năm 2011 đăng một bài phê bình khắc khe về chính sách ngoại giao của Mỹ từ năm 1993 đến nay dưới thời ba tổng thống Clinton, Bush và Obama – dài 17 trang với tựa đề “Imperial by design”[1] của giáo sư John J. Mearsheimer[2] thuộc Đại Học Chicago. Đồng thời phác hoạ chiến lược mới tạm dịch là Phòng Thủ Từ Xa (Offshore Balancing)[3] trong đó đưa ra một liên minh gồm Việt – Ấn – Nhật – Nga – Nam Hàn – Singapore nhằm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Đoàn Hưng Quốc – Nhìn về Biển Đông từ phía Trung Quốc

Đây là một bài viết giả tưởng khi Ủy Viên Quốc Vụ Viện Đới Bỉnh Quốc gởi bản Nhận Định Tình Hình Biển Nam Trung Hoa đến Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/2011. Vì đặt mình vào cái nhìn từ phương Bắc nên xin lổi độc giả nếu điều có khiếm khuyết. Tiếp tục đọc