Đinh Nguyên – Dùng lá đu đủ nên lưu ý: Đu đủ Papaya và Pawpaw là hai loài cây hoàn toàn khác biệt

Cây Pawpaw

Papaya (đu đủ) và Pawpaw hiển nhiên không có liên hệ với nhau, cho nên mỗi khi nhắc đến những cây này, ta nên ghi chú rõ tên thực vật của từng loài cây, kèm theo tên gọi quen thuộc từng xứ hay từng địa phương.

Papaya, hay đu đủ, mà tên thực vật là Carica papaya, là cây mọc ở miền nhiệt đới.

Pawpaw có tên thực vật là Asimina triloba, là cây mọc ở miền ôn đới. Tiếp tục đọc

Đinh Nguyên – Sinh, Lão, Bịnh, từ từ sống với bịnh

– Mở đề:

Ngoại trừ trường hợp bất đắc kỳ tử, người bịnh mới vội vã lìa cõi đời, còn thì những người có tuổi, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ hao mòn sinh tật, bịnh này bịnh nọ, mấy ai tránh được.

Khi có bịnh thì ai ai cũng chạy thầy chạy thuốc để chữa trị. Người có tuổi hạc mà không đau bịnh thì cũng là rất hãn hữu hiếm thấy; nhưng rồi cuối cùng dù sống ngoài trăm tuổi thì tới đoạn chót, trước khi nhẩy lên bàn thờ ăn xôi cũng là nhờ có bịnh. Tiếp tục đọc