BS Trần Tiễn Sum – Tiếng chuông Thiên Mụ hay tiếng chuông Trấn Vũ

image001Lời giới thiệu của BS Lê bá Vận:

Trước 1954 ra học Hà nội tôi ở tại Học xá Trung Việt, cạnh Hồ Tây, đường Quan Thánh, gần đền Quan Thánh (Trấn Vũ).Rồi đến ra trường về lại Huế sống và làm việc. Tôi đã nghe tiếng chuông Trấn Vũ và Thiên Mụ cả hai nơi.Tiếng chuông chùa ngân nga chậm rãi thóat tục hòa lẫn tiếng gà rộn rã đua nhau gáy sáng đi vào sinh họat, văn hóa nhân dân Việt nam từ ngàn xưa, nơi thôn dã cũng như thị tứ. Nay sống xa quê hương, dịp Tết sắp đến, đọc bài viết của anh BS Trần tiễn Sum về ‘Tiếng chuông Thiên Mụ hay tiếng chuông Trấn Vũ” Tiếp tục đọc

BS Trần Tiễn Sum – NHỮNG TRANG SỬ BI HÙNG CỦA CON ĐƯỜNG CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ CUỐI THẾ KỶ 19 (phần II)

Các đảng phái với ý thức hệ đối nghịch

Khuynh hướng dân tộc không cộng sản kháng Pháp vào thời gian này hầu hết hoạt động tại Trung hoa nhưng lại thiếu thực lực, thiếu thống nhất và thiếu vận động quảng bá trong quần chúng quốc nội.Thể hiện qua hình thức đảng phái có hoạt động tích cực trước đây có Việt Nam Quang Phục Hội do Phan bội Châu Tiếp tục đọc

BS Trần Tiễn Sum – NHỮNG TRANG SỬ BI HÙNG CỦA CON ĐƯỜNG CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ CUỐI THẾ KỶ 19 (Phần I)

Trong nhiều thập niên từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, khởi đầu là phong trào yêu nước chống quân xâm lăng Pháp, chuyển từ xu hướng canh tân tự cường phôi thai trong nước, qua đến phong trào duy tân cải cách đấu tranh bất bạo động, tới các đoàn thể cách mạng võ trang dành được độc lập, nước Việt đã trải qua nhiều khúc quanh của dòng sử. Qua trào lưu dân tộc tự quyết của Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thứ hai (1939-1945) các nước thuộc địa lần lượt được trao trả độc lập tự do sau những cuộc kháng chiến anh dũng của các dân tộc bị trị Tiếp tục đọc

BS Trần Tiễn Sum – TÂM SỰ GIẢ NGHỊ

Trong kho tàng những bài thơ chữ Hán của nhiều tác giả Việt như Ngô thì Nhậm, Nguyễn Du, Trương đăng Quế, Trần tiễn Thành, Nguyễn Lộ Trạch có nhắc đến nhân vật Giả Nghị. Ông là ai mà được nhắc đến như vậy?
Sau khi nhà Tần (221- 206 TCN) sụp đổ, nhà Hán (203 TCN–220) tái thống nhất Trung Hoa và các nhà trí thức lúc bấy giờ cũng là nhà hoạt động chính trị đã để lại nhiều tác phẩm được gọi là “văn chính luận” (văn nghị luận) chuyên bàn những vấn đề chính trị và xã hội quan trọng đương thời. Tiếp tục đọc

BS Trần Tiễn Sum – Tâm bịnh của vua Tự Đức và thảm kịch vua ba ngày Dục Đức

Lao tâm lao lực làm vua Tự Đức lâm bịnh phổi ngày càng nặng. Nhà vua nghe theo đề nghị của Tôn thất Thuyết cầu viện Trung hoa trong khi Trần tiễn Thành lại cố gắng ngăn cản làm Thuyết nổi giận nói càng tại triều. Tiếp nhận công hàm chính thức cầu cứu của vua Tự Đức ngày 29-7-1882 (NXT, tr.272), quân Thanh từ Lưỡng-Quảng bắt đầu vượt biên từ tháng 8 đến tháng 10-1882 để tranh chấp với Pháp, với tham vọng chiếm đóng Bắc kỳ. Tiếp tục đọc