Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – GÓP Ý TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT

        Trên khoahocnet.com, ngày 07/4/2017, tôi đã có bài tổng thuật “THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ‘ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH’ ?”, kể toàn bộ cuộc trao đổi học thuật giữa tôi (NAH) và Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ). Và để dễ hiểu, kính mời độc giả đọc lại bài nói trên một lần nữa, vì trong bài viết này, tôi vẫn sử dụng ký hiệu viết tắt tên các bài viết theo quy ước ký hiệu ở bài viết “Thấy gì…”. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU “ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ, HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH”?

Ấn phẩm Liễu Quán số 8 ra tháng 5/2016, có bài “Làng Hà Trung và cổ tự Hà Trung qua góc nhìn địa – chính trị, địa – văn hóa” của Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ), trong đó, tác giả nhận định : “Văn bia tháp Tổ sư Nguyên Thiều do Ninh vương Nguyễn Phúc Chú tự tay biên soạn có tiêu đề ‘Sắc tứ Hà Trung tự Hoán Bích thiền sư tháp ký minh’ là sự chứng minh rõ ràng nhất cho việc ngôi chùa Hà Trung từng được ban ‘Sắc tứ’ ít nhất vào thời Minh vương Nguyễn Phúc Chu (ở ngôi 1691-1725) và Ninh vương Nguyễn Phúc Chú (ở ngôi 1725-1738)” (gọi tắt là Bài VVQ-1), và từ đó, tác giả đã sử dụng danh xưng gồm 5 chữ “Sắc tứ Hà Trung tự (敕 賜 河 中 寺)”.
Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – MỘT SỐ Ý KIẾN PHẢN BIỆN VỀ CÔNG TRÌNH “CUNG ĐIỆN, ĐAN DƯƠNG LĂNG”(1)

Đã gần trăm năm nay, việc tìm kiếm lăng mộ hoàng đế Quang Trung vẫn là một vấn đề trăn trở, nhức nhối và nhiêu khê của giới Sử học Huế; đại khái là có 2 địa điểm đang được nghiên cứu, mổ xẻ, tranh cãi:

-Lăng Ba Vành: có các nhà nghiên cứu như Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Hữu Đính, Trần Viết Điền…

-Cung điện / lăng Đan Dương: do nhà nghiên cứu NDX (NncNĐX) tiến hành.

Liên quan đến công trình lăng Đan Dương, NncNĐX đã xuất bản 2 quyển sách:

1, Dấu tích cung điện Đan Dương – Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung(2).

2, Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế(3). Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ HỒNG THÔNG, VỊ TƯỚNG TỬ CHIẾN BẢO VỆ VUA HÀM NGHI

Hong Thong (Khoahocnet)_html_m23cdc55b Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, nhóm chủ chiến của triều đình Đại Nam lúc ấy, đứng đầu là hai Phụ chính Đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã tích cực xây dựng các lực lượng bảo vệ đất nước. Và trước sự hống hách của viên thống tướng Pháp De Courcy, tướng Tôn Thất Thuyết đã huy động nhiều quan quân yêu nước tổ chức đánh úp quân Pháp vào tối 23 tháng 5 năm Ất Dậu, tức ngày 5/7/1885. Trong sự điều động ấy, tôi muốn giới thiệu một vị hoàng thân đã tham chiến và tử trận mà ít được tìm hiểu, biết đến, đó là công tử Nguyễn Phúc Hồng Thông. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ MỘT SỐ DANH XƯNG THỜI CHÚA NGUYỄN (Trao đổi với nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn)

  image013          Tạp chí Xưa Và Nay số 456 ra tháng 2 năm 2015, có bài “Đọc lại chữ triện trên quốc bảo truyền ngôi” của nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn (ĐVT). Đọc bài viết ấy, tôi rất ngạc nhiên khi chỉ dựa vào một vài comment trên Facebook, chưa hiểu rõ vấn đề, tác giả đã vội vàng đưa ra những nhận định chủ quan, phiến diện.

Là người đầu tiên đưa ra ý kiến của vấn đề cần bàn, tôi thấy rất cần trao đổi một vài luận điểm chính:

  1. Từ những tiên đề bị hiểu ngược:

Tiếp tục đọc

BS NGUYỄN ANH HUY – VỀ HAI CÁI KHÁNH CỔ Ở HUẾ

image003Hiện tại, ở Huế có lưu giữ hai cái khánh cổ:

– Cái thứ nhất là “Bình Trung quán khánh”, bằng đồng, đúc năm 1677, có niên đại ghi là “永 治 二 年 歲 次 丁 巳 仲 秋 造 (Vĩnh Trị nhị niên tuế thứ Đinh Tị Trọng Thu tạo)“, và các dòng chữ: “Hội chủ Trần Đình Ân, đạo hiệu Minh Hồng, pháp danh Tịnh Tín…”. Khánh này nguyên gốc ở chùa Bình Trung (Hà Trung, Quảng Trị); không rõ vì lý do gì (?), hiện tại nằm tại chùa Thiên Mụ ! Tiếp tục đọc

BS NGUYỄN ANH HUY – VỀ NHỮNG CHIẾC ẤN CỦA CHÚA NGUYỄN

image014  Kể từ khi Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa từ năm 1558, cho đến khi Nguyễn vương Phúc Ánh trở lại Phú Xuân và lên ngôi hoàng đế năm 1802, các đời chúa Nguyễn đã lần lượt sử dụng nhiều ấn khác nhau…

Xem các hoành phi đối liễn, tranh, thư họa… ta phải công nhận rằng sự xuất hiện của ấn chương trên các bức thư pháp, trên văn bản… đã tương hỗ cho nhau tạo thành một chỉnh thể !, mà tôi vẫn thường hay ví von bức thư họa vắng thiếu khuôn dấu cũng tựa như người đẹp mà thiếu đồ trang sức vậy !

Và thật ra, các bức thư pháp không phải chỉ trên chất liệu gỗ, mà còn trên các chất liệu khác như giấy, vải, kim thạch Tiếp tục đọc