Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – NHỮNG ĐIỀU SAI TRONG TRẢ LỜI CỦA TIẾN SĨ VÕ VINH QUANG  

Sau khi Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ) có Bài Phản Biện nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (NNC NĐX) và đã đăng 4 kỳ như tôi đã từng giới thiệu. Đọc thấy Bài Phản Biện này có quá nhiều chổ sai, tôi đã từng mời TS VVQ đi cà phê 3 lần để trao đổi riêng, nhưng đều bị từ chối. Và TS VVQ tỏ ra quá tự tin và đã thách thức với độc giả trên Facebook rằng : “Bác có thể phản luận bài của tôi khi bác thấy sai. Trân trọng”, “…nếu tôi sai, bác cứ chỉ ra. Tôi rất cám ơn khi có người chỉ được lỗi sai của mình…”. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – TRAO ĐỔI VỚI TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ NHỮNG PHẢN BIỆN QUYỂN SÁCH CHÙA THIỀN LÂM

Tháng 9 năm 2017, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (NNC NĐX) cho ra mắt sách Thiền Lâm : Ngôi Chùa Lịch Sử, Thiền Viện Đầu Tiên Lớn Nhất Đàng Trong (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2017, gọi tắt là “Sách Chùa Thiền Lâm). Đọc quyển sách này, tất nhiên hầu hết các nhà nghiên cứu đều thấy có rất nhiều điều sai về mặt khoa học, mà bản thân tôi cũng là một độc giả có phê bình những luận điểm trong quyển sách ấy.

            Mới đây, Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ) đã có bài phản biện quyển sách ấy với nhan đề “Thiền Lâm – ngôi chùa lịch sử, Thiền viện đầu tiên lớn nhất Đàng Trong : Công trình nghiên cứu đầy sai lệch về chùa Thiền Lâm” (xin gọi tắt là “Bài Phản Biện”). Bài Phản Biện này được đăng thành 4 phần, bắt đầu từ ngày 03/01/2018, trên website http://hueworldheritage.org.vn/. Tiếp tục đọc

BS NGUYỄN ANH HUY – MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHÙA THIỀN LÂM VỚI PHỦ DƯƠNG XUÂN VÀ LĂNG ĐAN DƯƠNG CỦA QUANG TRUNG

Chùa Thiền Lâm, phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn và lăng Đan Dương của vua Quang Trung là những di tích lịch sử ở Huế, được giới nghiên cứu quan tâm tìm hiểu đã lâu và nay đã có khai quật khảo cổ, quy hoạch khảo cổ :

– Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử (Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế), Báo Cáo Sơ Bộ Kết Quả Thăm Dò Khảo Cổ Học Địa Điểm Gò Dương Xuân 10/2016 (phường Trường An, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Thừa Thiên Huế, Tháng 1/2017. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – GÓP Ý TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT

        Trên khoahocnet.com, ngày 07/4/2017, tôi đã có bài tổng thuật “THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ‘ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH’ ?”, kể toàn bộ cuộc trao đổi học thuật giữa tôi (NAH) và Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ). Và để dễ hiểu, kính mời độc giả đọc lại bài nói trên một lần nữa, vì trong bài viết này, tôi vẫn sử dụng ký hiệu viết tắt tên các bài viết theo quy ước ký hiệu ở bài viết “Thấy gì…”. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU “ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ, HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH”?

Ấn phẩm Liễu Quán số 8 ra tháng 5/2016, có bài “Làng Hà Trung và cổ tự Hà Trung qua góc nhìn địa – chính trị, địa – văn hóa” của Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ), trong đó, tác giả nhận định : “Văn bia tháp Tổ sư Nguyên Thiều do Ninh vương Nguyễn Phúc Chú tự tay biên soạn có tiêu đề ‘Sắc tứ Hà Trung tự Hoán Bích thiền sư tháp ký minh’ là sự chứng minh rõ ràng nhất cho việc ngôi chùa Hà Trung từng được ban ‘Sắc tứ’ ít nhất vào thời Minh vương Nguyễn Phúc Chu (ở ngôi 1691-1725) và Ninh vương Nguyễn Phúc Chú (ở ngôi 1725-1738)” (gọi tắt là Bài VVQ-1), và từ đó, tác giả đã sử dụng danh xưng gồm 5 chữ “Sắc tứ Hà Trung tự (敕 賜 河 中 寺)”.
Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – MỘT SỐ Ý KIẾN PHẢN BIỆN VỀ CÔNG TRÌNH “CUNG ĐIỆN, ĐAN DƯƠNG LĂNG”(1)

Đã gần trăm năm nay, việc tìm kiếm lăng mộ hoàng đế Quang Trung vẫn là một vấn đề trăn trở, nhức nhối và nhiêu khê của giới Sử học Huế; đại khái là có 2 địa điểm đang được nghiên cứu, mổ xẻ, tranh cãi:

-Lăng Ba Vành: có các nhà nghiên cứu như Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Hữu Đính, Trần Viết Điền…

-Cung điện / lăng Đan Dương: do nhà nghiên cứu NDX (NncNĐX) tiến hành.

Liên quan đến công trình lăng Đan Dương, NncNĐX đã xuất bản 2 quyển sách:

1, Dấu tích cung điện Đan Dương – Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung(2).

2, Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế(3). Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – VỀ HỒNG THÔNG, VỊ TƯỚNG TỬ CHIẾN BẢO VỆ VUA HÀM NGHI

Hong Thong (Khoahocnet)_html_m23cdc55b Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, nhóm chủ chiến của triều đình Đại Nam lúc ấy, đứng đầu là hai Phụ chính Đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã tích cực xây dựng các lực lượng bảo vệ đất nước. Và trước sự hống hách của viên thống tướng Pháp De Courcy, tướng Tôn Thất Thuyết đã huy động nhiều quan quân yêu nước tổ chức đánh úp quân Pháp vào tối 23 tháng 5 năm Ất Dậu, tức ngày 5/7/1885. Trong sự điều động ấy, tôi muốn giới thiệu một vị hoàng thân đã tham chiến và tử trận mà ít được tìm hiểu, biết đến, đó là công tử Nguyễn Phúc Hồng Thông. Tiếp tục đọc