Tôn Thất Mệnh – NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

00001-ThiềnTong-1

Trong Kinh Tạp A Hàm, Kinh số 1071 có một câu chuyện dưới đây:

Tại tu viện Cấp Cô Ðộc trong vườn cây Kỳ Ðà ở thành Vương Xá có một vị khất sĩ chỉ ưa ở một mình một chỗ, vị này thường ca ngợi sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình không tiếp xúc với một ai hết. Sự việc đến tai Đức Phật ngài bằng cho mời vị khất sĩ này đến gặp ngài để hỏi chuyện.

 Khi vị khất sĩ đến Thế Tôn mới hỏi vị khất sĩ :

Có phải là thầy ưa ở một mình, sống một mình, một mình đi khất thực, một mình vào ra khỏi xóm làng, một mình tọa thiền phải không? “.

 Vị khất sĩ trả lời :

Thưa Thế Tôn, đúng vậy.“

 Phật bảo vị khất sĩ :

Vậy thầy sống một mình như thế nào ?”

 Vị khất sĩ đáp :

Bạch Thế Tôn, con chỉ sống một mình một nơi, ca ngợi hạnh sống một mình, một mình đi khất thực, một mình vào ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền, chỉ vậy thôi.”

 Phật dạy rằng :

Thầy đúng là người ưa sống một mình, tôi không nói là sống như thế là không phải. Nhưng tôi biết có một cách sống một mình thật sự mầu nhiệm. Ðó là ta quán chiếu để thấy rằng quá khứ của ta đã không còn mà tương lai của thì chưa tới nên ta chỉ an nhiên sống trong hiện tại mà không bị vướng mắc vào tham dục ở đời. Kẻ khôn sống như thế thì tâm không do dự, bỏ hết mọi lo âu phiền muộn, hối hận , xa lìa hết mọi tham dục ở đời và cắt bỏ được sợ dây ràng buộc trói chặt mình vào và bị nó sai khiến. Đó là cách sống một mình hữu hiệu và nhiệm màu trên con đường tu tập mà ta muốn nói cho ông biết.”.

 Rồi đức Thế Tôn nói bài kệ sau đây:

Quán chiếu vào cuộc đời

Thấy rõ được vạn pháp

Không kẹt vào pháp nào

Lìa xa mọi ái nhiễm

Sống an lạc như thế

Tức là sống một mình

 Sau đây là Kinh Người Biết Sống Một Mình (II) (Bhaddekaratta Sutta, Trung Bộ Kinh, 131)

 (Bản tiếng Anh)

KNOWING THE BETTER WAY TO LIVE ALONE

 Do not pursue the past.

Do not lose yourself in the future.

The past no longer is.

The future has not yet come.

 

Looking deeply at life as it is

in the very here and now,

the practitioner dwells

in stability and freedom.

 

We must be diligent today.

To wait till tomorrow is too late.

Death comes unexpectedly.

How can we bargain with it?

 

The sage calls a person who

dwells in mindfulness

night and day

the one who knows the better way to live alone.”

 ————————————–

 Bản phổ thông tiếng Việt (trên Internet)

NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

Ðừng tìm về quá khứ

Ðừng tưởng tới tương lai

Quá khứ đã không còn

Tương lai thì chưa tới

 

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại

Kẻ thức giả an trú

Vững chãi và thảnh thơi

 

Phải tinh tiến hôm nay

Kẻo ngày mai không kịp

Cái chết đến bất ngờ

Không thể nào mặc cả

 

Người nào biết an trú

Ðêm ngày trong chánh niệm

Thì Mâu Ni gọi là

Người Biết Sống Một Mình

 ——————————

 (Bản tiếng Việt do Tôn-Thất Mệnh dịch)

NGƯỜI BIẾT CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG MỘT MÌNH

 Đừng theo đuổi quá khứ

Đừng đánh mất chính mình về tương lai

Quá khứ không còn nữa

Tương lai vẫn chưa đến

 

Nhìn sâu vào cuộc sống như nó vốn có

Ngay tại đây và bây giờ

Kẻ thức giả như vậy sẽ được sống yên lành

Trong sự ổn định và tự do

 

Hôm nay chúng ta phải siêng năng

Chờ đến ngày mai là quá muộn

Cái chết đến bất ngờ

Làm thế nào chúng ta có thể mặc cả với cái chết đây ?

 

Các nhà hiền triết gọi một người

Sống trong chánh niệm

Đêm và ngày là người :

” NGƯỜI BIẾT CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG MỘT MÌNH .”

 Tôn-Thất Mệnh, Montreal ngày 26 tháng 12 năm 2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s