Phạm Văn Vĩnh – Có thật Chúa Giêsu đã xuống trần ngày 25-12 tại hang đá Bethlehem

hang đá Bethlehem

Hàng năm cứ đến ngày 25 tháng 12 thì Giáo hội Công giáo lại tổ chức lễ Giáng Sinh, mừng Chúa Giêsu xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Tại nhiều thánh đường thường trưng bầy một hang đá trong đó Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ, có con bò và con lừa chầu hai bên như để mang hơi ấm đến.

Chung quanh, ngoài cha mẹ là hai ông bà Giuse và Maria, còn có các mục đồng. Phía ngoài hang đá có ba vua phương Đông mang lễ vật đến bái lậy. Trên cao các thiên thần hát mừng, đèn điện đủ màu rực rỡ trên núi đá. Người Thiên Chúa giáo tin Chúa Giêsu đã ra đời trong hang đá Bethlehem như vậy. Sự kiện này đã được Linh mục nhạc sĩ Hải Linh diễn tả trong bài Thánh ca Đêm Đông mà các giáo đường đều hợp xướng trong Thánh lễ Giáng sinh:

“Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa.
Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bê lem
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem thiên thần xướng ca
Thiên chúa vinh danh chúng dân an hòa

Ngày nay thiên chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con người”

Chúa Giêsu có thật đã sinh ra trong hang đá Bethlehem?

Cứ theo sách Phúc Âm của thánh Luca (đoạn 2, câu 1-19) và sách Phúc Âm của thánh Mát Thêu (đoạn 2, câu 1-12) thì không thấy nói Chúa Giêsu ra đời trong hang đá.  Thánh Luca viết bộ Kinh Thánh này bằng tiếng Hy Lạp và viết rằng chúa Giêsu ra đời tại một nơi được phát âm là “phatnê”. Chữ này trong tiếng Hy Lạp vừa có nghĩa là cái chuồng nuôi súc vật, vừa có nghĩa là cái máng cho súc vật ăn. Các nhà nghiên cứu thì nghĩ rằng đời xưa dân ở vùng Bethlehem làm nhà hai tầng. Tầng trên để ở và tầng dưới nuôi súc vật. Vậy có thể cái tầng bên dưới này được gọi là “phatnê” chăng.  Thánh Luca viết rằng lúc đó hoàng đế La Mã Augusto đang cai trị toàn vùng và Hoàng đế ra lệnh tất cả mọi người đều phải trở về quê quán của mình để khai lý lịch. Ông bà Giuse và Maria đang ở Nazareth nghe lệnh phải trở về Bethlehem, miền Judée, là nơi sinh trưởng của ông Giuse để ghi tên vào sổ bộ. Lúc đó bà Maria đã gần đến ngày sanh. Hai ông bà chưa kịp về tới nhà thì bà Maria  chuyển bụng sanh mà tất cả các nhà trọ không còn chỗ nên hai ông bà phải đến tá túc tại một “phatnê”. Thánh Luca tuyệt nhiên không viết gì về chuyện ba vua mang lễ vật đến bái lậy. Nhưng thánh Luca viết rằng các mục đồng chung quanh đang ngủ thì nghe tiếng gọi của Thiên Thần bảo đến mừng Chúa Hài Đồng Giêsu nhưng không nói đến sự hiện diện của con bò và con lừa.

Thánh Mát Thêu trong phần kể về sự ra đời của Chúa Giêsu có nhắc đến cuộc hành trình của mấy người từ phương Đông đi theo một ngôi sao dẫn đường để tìm đến gặp Chúa Giêsu mà họ gọi là vua dân Do Thái.  Thánh Mát Thêu không nói rõ bao nhiêu người và cũng không nói những người này là vua phương Đông. Trong bộ sách Phúc Âm viết bằng tiếng Pháp, thánh Mát Thêu gọi những người này là “mages”.  Chữ “mage” trong tiến Pháp có nhiều nghĩa : Thầy pháp, chiêm tinh gia, ảo thuật gia. Bản viết bằng tiếng Việt gọi là các nhà chiêm tinh.    Không hiểu từ đâu mà ngày nay chúng ta biết có ba vua phương Đông đến tìm Chúa Giêsu tên là Melchior, Gaspard và Balthazar. Thánh Mát Thêu viết vì các vị này không tìm thấy Chúa Giêsu nên đã đến Jérusalem hỏi đường. Chuyện này loan truyền đến tai vua Do Thái Hérode và cả thành Jérusalem nên vua Hérode triệu các vị khách phương Đông đến hỏi chuyện. Sau khi biết được mục đích của các nhà chiêm tinh phương Đông, vua Hérode liền triệu tập các Thượng tế và Kinh sư trong dân lại. Các vị này chiếu theo ngôn sử mà nói rằng Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem.   Vua Hérode liền bảo các nhà chiêm tinh đi Bethlehem mà tìm chúa Giêsu và dặn rằng khi nào xong việc nhớ trở lại cho biết Chúa Giêsu ở đâu để vua đến bái lậy. Sau khi các nhà chiêm tinh đã gặp được Chúa Giêsu thì Thiên sứ đến bảo các vị này đừng trở lại đường cũ nữa vì vua Hérode có ý định giết Chúa  Giêsu. Các nhà chiêm tinh bèn tìm một con đường mới mà trở về phương Đông. Cùng lúc ấy Thiên sứ báo mộng bảo ông Giuse phải lập tức đưa gia đình sang lánh nạn bên Ai Cập đợi khi nào vua Hérode từ trần mới được trở về. Vua Hérode vì không tìm được Chúa Giêsu nên đã ra lệnh cho quân sĩ đi tìm giết hết các trẻ em từ hai tuổi trở xuống tại Bethlehem và vùng phụ cận.

Chúa Giêsu sinh ra vào lúc nào ? 

Kinh Thánh không nói Chúa Giêsu sinh ra khi nào. Hiện nay Giáo hội Chính Thống vẫn lấy ngày mùng sáu tháng giêng Tây để mừng lễ Giáng Sinh. Giáo hội Do Thái giáo không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhưng theo tục lệ của người Do Thái thì các vĩ nhân sinh và chết cùng ngày. Vì thế người Do Thái cho rằng Chúa Giêsu sinh ra vào ngày 25 tháng ba vì Chúa chết vào dịp lễ Phục Sinh lúc đó vào ngày 25 tháng ba. Phải đợi đến thế kỷ thứ tư sau Tây lịch mới được Đức Giáo hoàng Liberius quyết định lấy ngày 25 tháng 12 để mừng lễ Giáng Sinh. Người đời sau này khi làm lịch Tây phương đã chọn năm sinh của chúa Giêsu làm năm thứ nhất. Tuy nhiên lịch sử ghi lại là vua Hérode đã qua đời vào năm thứ tư trước Tây lịch. Xét vì vua Hérode đã đi tìm Chúa Giêsu mà giết, vậy thì Chúa Giêsu không thể nào ra đời sau khi vua Hérode đã quy tiên, muộn nhất cũng phải vào năm thứ tư trước Tây lịch. Nói theo người nói tiếng Anh thì Chúa Giêsu Ki Tô sinh ra muộn nhất cũng vào năm thứ tư Before Christ. Chữ Christ (Ki Tô) có nghĩa là Đấng Cứu Thế.  Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh ngày nay nghĩ rằng Chúa Giêsu ra đời vào năm thứ sáu hay thứ bẩy trước Tây lịch. Sai lầm này có thể do các nhà làm lịch Tây phương tính sai.

Ai nói Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá Betlehem ?

Sách Phúc Âm của hai thánh Luca và Mát Thêu không viết điều này.  Vào thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, có một người tên Giacôbê (James, Jacques), tự nhận là anh em cùng cha (Giuse) khác mẹ với Chúa Giêsu, viết một quyển sách kể về sự ra đời của Chúa Giêsu. Quyển sách này về sau được đổi tên thành “Tiền Phúc Âm Giacôbê” (Ngụy Thư Giacôbê, Protoevangelium of James, Protévangile de Jacques). Trong sách này tác giả viết Chúa Giêsu ra đời tại một hang đá ở Bethlehem. Quyển sách này đã bị Giáo hội Công Giáo vào thời đó bác bỏ cho là ngụy thư. Tuy thuyết Chúa Giêsu sinh ra tại một hang đá ở Bethlehem không được Giáo hội công nhận nhưng ngày nay tại Bethlehem vẫn có một nhà thờ mang tên Giáng Sinh và người ở đó nói rằng cái nền của nhà thờ chính là hang đá nơi Chúa ra đời và bên Việt Nam, giáo dân Công Giáo vẫn vang lừng hát “Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa”, “Nơi hang Bê lem thiên thần xướng ca”, v.v.

Ai nói Chúa nằm giữa con bò và con lừa ?

Người đời về sau đã dựa vào sách viết về tiên tri Isaia và một đoạn trong Kinh Thánh Hy Lạp viết về tiên tri Habacuc để tin rằng có con bò và con lừa nằm hai bên Thiên Chúa và người đời nghĩ rằng để thở hơi ấm.

Sách về Tiên tri Isaia (đoạn 1, câu 3) viết rằng “Con bò biết chủ nó và con lừa biết máng cỏ của chủ nó”.

Sách về Tiên tri Habacuc bằng tiếng Hy Lạp (đoạn 3, câu 2) viết rằng “Giữa hai con vật, Chúa sẽ thể hiện”.  Trong bản viết bằng tiếng Do Thái, tiên tri Habacuc không nói câu này.  Tất cả các sách có liên quan đến các vị tiên tri đều nằm trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước do người Do Thái viết. Vì thế sách viết về tiên tri Habacuc bằng tiếng Hy Lạp chỉ là sách dịch từ bản bằng tiếng Do Thái. Sự khác biệt về hai bộ sách này có thể do sai lầm của dịch giả.  

Mùa Vọng Paris 2021

Phạm văn Vĩnh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s