Giáo Sư PHAN VĂN GIƯỠNG giới thiệu: PHẬT GIÁO & những dòng chảy TƯ TƯỞNG HIÊN ĐẠI của Quán Như Phạm Văn Minh

Lâu lâu mới có một sách quí viết về Phật Giáo, nhất là Phật Giáo vừa là tôn giáo vừa là triết lý phổ quát hiện nay.

Sách “Phật Giáo và những dòng chảy Tư Tưởng Hiện Đại” được nhà xuất bản Ananda Viet Foundation ấn hành tại Hoa Kỳ. Sách khổ nhỏ, dày 268 trang, trình bày trang nhã. Nội dung gồm Lời nói đầu và 12 chương.

Trong lời nói đầu, tác giả đã khẳng định “Phật Giáo đủ điều kiện một tôn giáo, đồng thời cũng đủ điều kiện là một triết lý theo nghĩa Minh Triết”. Và cuối lời nói đầu “Và lời phát nguyện cuối cùng là mong chúng ta đều cố gắng hoá giải những oan khiên và hận thù lịch sử”.

Bắt đầu chương một, Phật Giáo và Những dòng chảy Tư Tưởng Hiện Đại”, tác giả viết: “Để bắt đầu cuộc đối thoại, Phật tử phải can đảm rũ bỏ huyền thoại và lễ nghi mê tín và ngưng kể lể siêu hình (demytholosize ). Phải khởi xướng một cuộc cách mạng giáo lý theo được các dòng chảy nhận thức hiện đại (và hậu hiện đại). Tác giả đã điểm qua các nhà tư tưởng về tôn giáo và triết lý như J.B. Watson, B.F. Skinner, Marx, Hegel, Nietzsche . . .Tác giả kết luận “Hiện nay, sự liên hệ giưã Phật Giáo và khoa học chặt chẽ hơn nữa. Các nhà tôn giáo học như Thomas Wilson và Dyer Daniel Lum cho rằng khác với Ki-Tô và Do Thái, Phật Giáo với tinh thần phê phán triệt để, không chấp nhận giáo điều và nhấn mạnh vào vai trò cá nhân trong việc giải thoát, rất gần gũi với tinh thần khoa học.

Chương 3 nói về thơ và nhạc Phật Giáo phản chiến, nói đến thơ Nhất Hạnh và nhạc Trịnh Công Sơn.

Chương 4: Tây phương đã tiếp nhận Đạo Phật như thế nào: những người có công truyền đạt Phật Giáo vào phương Tây như Olcott, Suzuki, Dharmapala, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thích Nhất Hạnh, Thiên Ân . . .

Chương 5: Cái chết của Thượng đế và minh triết Phật giáo. Chương 6: Tâm hiện đại: tác giả viết “Tâm hiện đại (the modern mind), Bacon và Descarrtes là những nhà tiên tri của nền văn minh khoa học, nổi loạn đối với quá khứ mê muội. Kết quả của thuyết nhị nguyên giữa chủ thể thuần lý và thiên nhiên vật chất là khoa học”.

Chương 7 bàn về mối liên hệ giữa tâm và não: “Dùng tâm thay đổi não và dùng não để thay đổi tâm”.

Chương 8: Đạo đức Phật Giáo và kỹ thuật tạo sinh. Chương 9: Những vấn nạn của Phật tử Tây phương về Nghiệp và tái sinh: Hành động nào cũng gây ra một hay nhiều hậu quả. Cách hiểu nghiệp tất định nhấn mạnh đến ảnh hưởng của hậu quả chúng ta nhận được trong tương lai (tái sinh) do những hành động chúng ta làm trong quá khứ (mà chúng ta không biết).

Chương 10: Thích Nhất Hạnh và Thập niên khai sáng: Phương Bối Am đã nuôi dưỡng một vài nhân vật chủ chốt trong phong trào hiện đại hoá, ngoài Nhất Hạnh còn có thầy Thanh Từ, Lý Đại Nguyên, thầy Thanh Tuệ, Từ Mẫn, Thanh Văn, Thanh Toàn, Đường Bổn.

Chương 11: Nói về những phong trào tranh đấu của Phật Giáo tại Miền Nam: Phỏng vấn Hoàng Nguyên Nhuận.

Chương 12: Thiền định và thái độ dấn thân: Tác giả đã nêu phát biểu của Kraft: Hiện nay các học giả Phật Giáo cho rằng các điều kiện xã hội và các định chế chính trị cũng có ảnh hưởng quan trọng đến nổi khổ của con người. Những nguyên nhân chính yếu trong Phật giáo nguyên thuỷ như tham, sân và si phải được giải quyết trên bình diện xã hội và chính trị cũng như trên bình diện cá nhân.

Đạo Phật nhập thế giải thích giáo lý một cách hiện đại, không chỉ trên bình diện tâm lý, nhưng còn trong bối cảnh toàn cầu. Và “Dấn thân có nghĩa là hành động trong hoàn cảnh xã hội”.

Qua công trình, với kiến thức uyên thâm về Phật giáo, với trình độ Anh ngữ tuyệt vời để đọc những tác phẩm bằng Anh ngữ và kinh nghiệm dấn thân vào sinh hoạt Phật giáo, tác giả đã cho chúng ta sự hiểu biết về triết lý và đạo Phật với những bằng chứng đầy thuyết phục.

G.S. Phan Văn Giưỡng

* Ai muốn có tập sách nầy, xin liên lạc tác giả, e-mail: min180@ozemail.com.au

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s