Bác sĩ Nguyễn Ý Đức – Bác Sĩ Hippokrates

Với sự hiểu biết của văn minh Hy Lạp , bệnh không phải gây ra do thần linh hoặc tội lỗi gây ra nhưng mà là vì mất thăng bằng trong cơ thể.

Lý thuyết về bốn khí chất đều lấy sự hành nghề y làm căn bản.Cũng giống như người Trung Hoa và Ấn Độ, dân chúng Hy Lạp cũng tin ở sự cân bằng. Thực vậy, toàn bộ văn minh của họ có thể thấy ở sự đối xứng. Khi bốn khí bị rối loạn thì hậu quả là mắc bệnh, người Hy Lạp nói như vậy. Tiếp tục đọc

Lê Viết Yên – Tình yêu, Tình dục và Cái Chết TRONG TIỂU THUYẾT “BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA”

Theo tôi, cái chết của Gấm là cái chết đẹp nhất trong tình yêu và cuộc đời mà xưa nay ít thấy trong văn học. Lê Viết Yên

Đây không phải là bài nhận định mà tôi viết để tự giảng nghĩa cho tôi những điều mà tôi cảm nhận. Tôi mong rằng nhiều bạn đọc sẽ nhận thấy và đồng cảm cùng tôi khi đọc tiểu thuyết BTNDM. Tôi không phải là nhà nghiên cứu, càng không phải là nhà phê bình, đơn giản tôi là bạn đọc.

Mỗi thế hệ thường có những bạn đọc của một tác phẩm, mỗi tác phẩm đều có một linh hồn. Tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” đã cho tôi thấy mình thuộc về thời nào? và cái cách mà tôi nhẩn nha từng con chữ trong cuốn tiểu thuyết đó ra sao. Tiếp tục đọc