Bệnh Phong, FC 250, Giáo Dục VN

Bây giờ là mục trả lời thư tín của trang khoahocnet.
Trước hết là cái thư của một nữ độc giả gửi cảm tạ Bs Nguyễn Ý Đức nhân đọc bài về bệnh Phong Cùi.

Thưa Dr. Nguyễn Ý-Đức, trước nhất, tôi xin được cám ơn Bs đã đăng bài Phong này lên cho chúng tôi là độc giả được hiểu biết tường tận hơn về bệnh này. Tôi đọc bài của Bs viết như tôi nuốt từng câu từng chữ, như tôi được uống một ly nước lọc trong một bãi sa mạc ở Maroc. Tiếp tục đọc

BS HỒ ĐẮC DUY- Trầm cảm

Trầm cảm (TC) được phân vào loại rối loạn cảm xúc được dùng dầu tiên vao thời Hypocrate.
Sau đó Pinet mô tả trầm cảm là 1 trong 4 loại loạn thần kinh. Năm 1992 Trầm cảm đã được các chuyên gia nghiên cứu và hoàn thiện về mặt bệnh lý hoc, phân loại học. WHO mới đây trong hướng dẫn và thống kê trong thống kê các rối loạn tâm thần lần thứ V. Trong bản phân loại này TC được phân vào loại rối loan cảm xúc
TC được xem như là một gánh nặng cho xã hội trên thế giới 350 triệu người mắc phải chứng bệnh này, theo tiên đoán cua WHO thì dến năm 2020 là một trong 2 bênh gây tàn tật cho con người.
Tiếp tục đọc