Ngô Viết Trọng – LIỆT NỮ NGUYỄN THỊ NIÊN

Đền thờ Liệt Nữ Nguyễn Thị Niên

Văn phái hầu Nguyễn Quyện lấy quận chúa Ngọc Tỷ (con của Khiêm vương Mạc Kính Điển, tể tướng nhà Mạc) sinh được hai con gái là Thị Thể và Thị Niên.

Chị em Thị Thể và Thị Niên càng lớn lên càng xinh đẹp. Cả hai đều tỏ ra ngoan hiền, thông minh khác thường. Khiêm vương thấy hai cháu ngoại như vậy thì mừng lắm. Ông đặc biệt cho lựa những vị nữ quan xuất sắc lo việc dạy dỗ cho hai cháu.

Năm 1575 vua Mạc Mậu Hợp ở ngôi đã được 13 năm. Tuy mới 15 tuổi vua đã ra dáng một thanh niên cao lớn, phương phi. Được các cung nhân xinh đẹp săn sóc chiều chuộng từ thuở nhỏ nên ngài cũng sớm mắc chứng đắm mê nữ sắc. Tiếp tục đọc

Lê Bá Vận – DẤU HỎI NGÃ TRONG TỪ HÁN VIỆT

Tam Thiên Tự: Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu trâu mã ngựa, cự cựa nha răng, vô chăng hữu có, khuyển chó dương dê, qui về tẩu chạy, bái lạy quỵ quỳ, khứ đi lai lại, nữ gái nam trai… (Ngô Thời Nhậm 1746-1803)

Người Việt miền Trung và Nam cần nhận diện từ Hán-Việt.

Do từ Hán-Việt có quy luật riêng về dấu hỏi ngã, căn cứ trên chữ cái (ký tự) đầu từ. (1). Tiếp tục đọc