Long Ton – Phụ nữ trong trang phục nam giới – Trường hợp Jeanne d’ Arc với ‘trang phục chéo’ vào thế kỷ 15

Cross-dressing (trang phục chéo, ăn mặc chéo) mô tả việc mặc quần áo theo giới tính của người khác giới. Thuật ngữ này thường gắn liền với xu hướng tình dục của người mặc, nhưng các nghiên cứu lịch sử và văn hoá đã chỉ ra rằng ‘ăn mặc chéo’ có thể thực hiện các chức năng mang tính kinh tế, thực dụng và chính trị.

Một người phụ nữ nổi tiếng với ‘trang phục chéo’ là Jeanne d’ Arc, người bị kết án vào năm 1431, bị đóng cọc đốt cháy cùng các nữ tội nhân khác vì mặc quần áo nam giới. Vụ án pháp lý cũng như một số lời khai của các nhân chứng vẫn còn được ghi chép rõ ràng, đóng vai trò cung cấp thông tin quan trọng về các chuẩn mực xã hội, tôn giáo và chính trị trong nửa đầu thế kỷ 15. Tiếp tục đọc