Lâm Văn Bé – Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới tác hại đập nước của Trung Cộng và đê bao của Việt Cộng

Eugene K. Chow, chuyên viên về các vấn đề ngoại giao và quân sự, trong bài viết tựa là China in Weaponizing Water đăng trong The National Interest ngày 26 tháng 8 năm 2017 có đoạn nhập đề phỏng dịch như sau :

« Trung Quốc sở hữu một vũ khí nguy hiểm cho phép Trung Quốc giữ làm con tin một phần tư dân số trên thế giới mà không cần bắn một phát súng. Trong khi mọi người chỉ quan tâm đến Trung Quốc với một lực lượng quân sự tối tân đáng sợ, nhưng họ không nghĩ đến kho vũ khí vô hình ghê gớm của Trung Quốc là các đập nước. Tiếp tục đọc