Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau: Những lời dạy con gây chấn động của Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Thông thường, những người diễn thuyết trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con may mắn và mong mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với con. Ta sẽ không làm thế và ta sẽ nói với các con tại sao. Từ giờ đến nhiều năm về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng…”

John Roberts là thẩm phán cao nhất tại nước Mỹ. Tốt nghiệp đại học Harvard, ông hiện là Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông phải luôn là một con người khôn ngoan và rõ ràng phẩm chất đó không chỉ giới hạn trong tòa án. Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – HẤP HỐI

Hấp hối là tình trạng cơ thể trước khi chết, chết là khi mà hệ thống thần kinh trung ương hoàn toàn bị ức chế và không còn khả năng hồi phục. Trong thời kỳ hấp hối cơ thể đấu tranh chống lại cái chết và các chức năng hô hấp , tuần hoàn nhờ đó mà được khôi phục lại trong chốc lát và trong cái chốc lát này hệ thống thần kinh cũng được phục hồi để người sắp chết trăng trối lại những lời cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn. Tiếp tục đọc