Nguyên Nguyên – Những mùa Xuân năm cũ (2018)

Rất dễ đi đến một nhận xét tổng quát là thế hệ hiện tại phải chứng kiến rất nhiều biến đổi về trật tự xã hội cũng như những tiến hóa vượt bực của kỹ thuật và công nghệ. Nhưng có lẽ cũng không khó nếu dựa vào dữ kiện để biện luận rằng thế hệ nào cũng phải đối phó với thay đổi về nếp sống, về kinh tế, về thách thức với con người – tựu chung bắt nguồn từ gia tăng nhân số trên trái đất, và từ một hai thế kỷ nay đa phần tập trung vào các đô thị khắp nơi trên thế giới.

Nếu lấy khoảng thời gian 30 năm tương đương với một thế hệ, ta thấy có nhiều phát minh kỹ thuật khoa học có thể phát triển đến mức không ngờ chỉ trong vòng một thế hệ. Tiếp tục đọc

Nguyễn Bảo Hưng – Thế sự thăng trầm quân mạc vấn?

       Tôi, con người yêu chữ nghĩa, chỉ mong được sống an phận với  vốn hiểu biết văn chương cỏn con của mình. Còn chính trị, tôi coi là một vùng cấm địa ; hay đúng ra, là một bãi chiến trường thô bạo, một môi trường sinh hoạt cạn tàu ráo máng, nơi đó bất kể bạn, thù hay bà con ruột thịt, khi cần, người ta sẵn sàng chơi nhau sát ván, trổ mọi ngón đòn miễn sao đánh gục địch thủ để dành phần thắng về mình. Bởi vậy tôi vẫn thường tự nhủ chớ nên dại dột bén mảng nơi đó hòng tính chuyện dấy máu ăn phần. Cỡ dân ăn ngay ở hiền như tôi mà đòi nhào vô ăn có, thì chỉ có từ chết tới bị thương mà thôi ; trước sau gì thế nào cũng phải ôm đầu máu mà chạy. Tiếp tục đọc