Nguyễn Thị Kim Thu – CHUYỆN CON CHÓ CỨU CHỦ

Mặc dầu đôi khi bị mắng là “đồ chó má”, nhưng con chó có “thú cách” tốt hơn con Người, là chó không bao giờ phản chủ. Dầu là chủ có nghèo hèn, như kẻ ăn mày, chó vẫn trung thành với chủ, không bao giờ từ bỏ chủ nghèo để theo kẻ giàu hơn. Chỉ nhìn vào mắt chủ, chó biết chủ đang thương hay giận nó. Dầu chủ có bạc đãi, hành hạ thân xác nó, chó chỉ lánh đứng xa chốc lác, ngoảnh nhìn lại chủ, và khi thấy chủ hết giận, nó từ từ tiến lại làm thân, và nếu được chủ vuốt ve, thì nó tha thứ hết những bạc đãi của chủ. Chuyện chó trung thành, chết theo chủ hay hy sinh tánh mạng để cứu chủ thì rất nhiều, phần đông được báo chí phương Tây kể lại. Tiếp tục đọc