Vũ Thế Thành – Giấy nhôm bao thực phẩm có hại không?

Giấy nhôm làm bằng nhôm, nhưng thường được gọi là giấy bạc vì có màu trắng của bạc kim loại. Giấy nhôm dễ uốn, dễ dát mỏng. Trước nhôm, người ta dùng giấy thiếc (tin foil) để bao thực phẩm, nhưng giấy thiếc làm đồ ăn có mùi kim loại…thiếc. Giấy thiếc được thay bằng giấy nhôm. Nhưng liệu nhôm thôi vào đồ ăn có gây hại đến sức khỏe không?

Giữ ẩm là giữ hương vị

Công dụng tuyệt vời nhất của giấy nhôm là giữ ẩm thực phẩm khi nấu nướng. Cá nướng giấy bạc, sườn nướng giấy bạc, đậu hũ hải sản nướng giấy bạc…còn giữ được khá nhiều hương vị, do không bị bay hơi, mất mùi như nấu nướng khơi khơi, không màng bọc. Tiếp tục đọc

GS ĐÀM TRUNG PHÁP – THÀNH NGỮ TIẾNG ANH KỲ 11 – [251-270]

251 bring to light: tiết lộ ra điều gì trước đó bị dấu kín – All the facts of the case were “brought to light” after investigations – [light = public knowledge].

252 bring to mind: gợi nhớ đến – This romantic movie “brings to mind” the first time I clumsily kissed a girl. – [Mở đầu bài hát Auld Lang Syne (tiếng Tô cách lan có nghĩa là Times Gone By) – để tống cựu nghinh tân lúc nửa đêm 31 tháng 12 hằng năm – tác giả Robert Burns đặt câu hỏi: Should old acquaintances be forgot / and never “brought to mind?” –  Đây là một câu hỏi tu từ (rhetorical question) không được tác giả cho câu trả lời, cố tình để người nghe phải tự hỏi lòng mình]. Tiếp tục đọc