Vũ Thế Thành – Cá biển, mùi tanh điệu nghệ

Cá mà không tanh thì không phải là cá, nhưng cá chỉ tanh khi bắt đầu chết. Chết càng lâu càng tanh, cho đến khi hóa ươn. Cá biển tanh hơn cá sông. Vì sao? Cá biển có vị  đậm đà hơn cá sông. Vì sao?

Mùi tanh nhưng vị đậm đà

Cá biển vừa đánh bắt có mùi vị của biển, nhưng chưa có mùi tanh. Một thời gian ngắn sau, cá mới bắt đầu tanh, một mùi tanh dễ chịu, và dễ ghiền. Chỉ có dân sành điệu mới biết thưởng thức mùi tanh của cá biển. Tiếp tục đọc

THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – PHƯỢNG HOÀNG LỬA MỘNG SIÊU TRĂNG GIỮA TRỜI MƯA SAO BĂNG

Tặng Thi sĩ Hàn Mặc Tử

Bài thơ ra đời trong liên cảm hứng từ 3 hình ảnh độc đáo kỳ lạ huyền diệu đều làm tôi bàng hoàng nhớ Thi sĩ Hàn Mặc Tử, gồm 2 hiện tượng kỳ lạ huyền diệu của Thiên nhiên thời gian qua là SIÊU TRĂNG & MƯA SAO BĂNG và hình ảnh PHƯỢNG HOÀNG LỬA do bạn thơ Nguyễn Vũ Sinh gửi tặng khi biết đêm qua tôi nằm mộng thấy CHIM PHƯỢNG BAY.

Phượng Hoàng lửa

Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Chim Thiên Sứ
Cánh mộng nghìn thu rực lửa bay Tiếp tục đọc