Robert Zoellick / Huỳnh Hoa dịch – Mối hiểm họa của chính sách ngoại giao dân túy của Trump

Cung cách thương lượng của ông ta đề cao sự mơ hồ và chiến thuật bên miệng hố chiến tranh mà không hề có kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra sau đó.

Hồi đầu năm nay một trong những chính khách lão thành của Hoa Kỳ tiên đoán rằng nỗi khao khát thành công của ông Donald Trump sẽ đẩy ông tổng thống tới một chính sách ngoại giao có tính truyền thống hơn. Tôi phản bác rằng, điều đó phụ thuộc vào cách ông Trump định nghĩa thế nào là thành công. Giờ đây chúng ta đã có câu trả lời: chính sách ngoại giao của ông Trump phản ánh bản năng của ông ta trong việc tái sắp xếp chính trị trong quốc nội, dựa trên chủ nghĩa dân túy của người nổi tiếng. Tiếp tục đọc

GS ĐÀM TRUNG PHÁP – THÀNH NGỮ TIẾNG ANH KỲ 10 – [226-250]

226 break one’s word: nuốt lời đã hứa – You can trust Mr. Johnson’s promise to complete your home repair as scheduled; we have never known him to “break his word.”

227 break out: 1. phát xuất bất chợt và mạnh mẽ – A fire “broke out” last night; fortunately, there were no casualties. 2. vượt ngục – The notorious mass murderer “broke out” of a high-security prison and is still at large. [at large = tại đào = chưa bắt lại được].

228 break ranks: rời bỏ hàng ngũ – Recruits were ordered by the drill sergeant not “to break ranks.” [recruit = tân binh • drill sergeant = trung sĩ huấn luyện viên]. Tiếp tục đọc