Trần Đăng Hồng, PhD – TÍNH CỰC ĐOAN VÀ ĐỘC ÁC ĐƯỢC DI TRUYỀN ?

Nhân chi sơ tính bổn thiện?

Kể từ biến cố khủng bố 11/9/2001 do nhóm Hồi Giáo cực đoan al-Qaeda tổ chức tại New York (Hoa Kỳ), và tiếp theo là nhiều cuộc khủng bố do nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS, ISIS) thực hiện trên khắp thế giới với mức độ tàn ác và khát máu ngoài sức tưởng tượng, các cơ quan tình báo, như CIA, và các nhà khoa học tâm lý cũng như di truyền bắt tay vào cuộc nghiên cứu về hành vi tàn ác (cruelty) do cực đoan (extremist) để tìm cách chửa trị hay ngăn ngừa (11). Tiếp tục đọc

Radio khoahocnet – Điện Năng Xài Trong Nhà

Và thưa quý vị, bây giờ là phần chủ đề của buổi phát thanh ngày hôm nay.

Chủ đề về những kiến thức tưởng là giản dị nhưng đã có mấy ai biết rành rọt, để mà phân tích cho chúng ta hiểu tại sao lại phải làm như thế, hoặc tại sao lại không được làm như thế.
Những sự hiểu biết này, cảm ơn Giáo sư Đẳng, rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều nếu chúng ta áp dụng đúng. Tiếp tục đọc