Vũ Thế Thành – Khô cá tra phồng, không chiên dầu cũng phồng

Khô cá tra phồng có từ hồi nào không ai biết. Miệt Châu Đốc, vùng hạ lưu của sông MeKong, là ‘thánh địa’ của là món ăn dân dã này. Cá tra di chuyển ngược dòng sông Mekong về vùng Lào – Kampuchia để sinh đẻ. Trứng nở. Cá con lại lội xuôi dòng về hạ lưu. Dân địa phương đánh bắt cá tra đổ về từ Biển Hồ, mỗi con cỡ vài ba kg, lạng thịt, ướp muối, phơi khô.

Bây giờ khô cá tra phồng đa số làm từ cá tra nuôi ao, cá chỉ cỡ một kg là đã lên…thớt. Nuôi thêm nữa tốn thức ăn mà chẳng lên cân được là bao. Tiếp tục đọc

GS ĐÀM TRUNG PHÁP – THÀNH NGỮ TIẾNG ANH KỲ 09 – [201-225]

Psychiatrist releases ‘bottled-up’ angry man.

201 bottle up: 1. đè nén (không cho thoát ra ngoài) – “Bottling up” one’s anger is mentally unhealthy. 2. gây ra kẹt xe – Accidents can “bottle up” traffic for miles.

202 bottom drops out: sập đổ – In a severe economic depression, the “bottom can drop out” of the automobile industry.

203 bottom line: điều đáng kể nhất – The “bottom line” was that the irresponsible principal should step down for the sake of the teachers’ morale. [Mượn ý nghĩa của “bottom line” = dòng cuối cùng có ghi số tiền tổng kết trong một báo cáo tài chánh, tức là điều đáng kể nhất]. Tiếp tục đọc