Nguyễn Quang Duy – ĐA ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG NHƯ VẬY: THƯA CỰU ĐẠI SỨ NGUYỄN TRUNG

Trong một bức thư ngỏ đề ngày 09/12/2015, gửi Bộ Chính trị, cựu Đại sứ Nguyễn Trung và 126 người khác đã yêu cầu đổi tên đảng, tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác – Lênin và thay đổi triệt để vì tương lai dân tộc.

Lần này để sửa sọan Hội nghị trung ương 6, ông Nguyễn Trung lại cho phổ biến kiến nghị tâm huyết kêu gọi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện cải cách chính trị để thành lập một thể chế mới đa đảng.

Vì suốt đời phục vụ đảng Cộng sản nên cách nhìn của ông Trung về đa đảng chính trị còn rất giới hạn cần được góp ý. Tiếp tục đọc

Trần Đan Hà – Qua Tấm Hình Em

Một người bạn về theo đoàn làm việc từ thiện, khi vào thăm một cô nhi viện thấy các em được tặng quà. Gồm sách vở và bánh kẹo, nhưng các em ngồi mân mê quà và phân loại từng nhóm. Không dám ăn liền vì sợ mau hết, không còn để nâng niu ! Tấm hình được gởi đến tôi, cám ơn bạn gởi hình, thấy rất xúc động nên cảm tác đôi lời, kính mời thưởng thức.

Khuôn mặt ngây thơ, trìu mến

Như bông hoa mới xanh mùa Tiếp tục đọc