TS Mai Thanh Truyết – Tại sao có hiện tượng thay đổi khí hậu? – Thiên nhiên & môi trường

Bài viết do suy nghĩ về hai cơn bão vừa thổi qua tiển bang Texas và Florida vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua. Những lý giải về hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu như: hiệu ứng khí nhà kính, hiện tượng El Nĩno và La Nina, lỗ thủng ở từng Ozone ngày càng lớn, lượng khí carbonic CO2 do con người phóng thích ra ngoài không khí vượt mức 400 mg/m3 v.v… có làm thỏa mãn và trấn an được con người hay không? Người viết nghĩ là không! Với suy nghĩ đượm thêm một “chút” Phật giáo, người viết rốt ráo rằng con người rồi cuối cùng cũng phải trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên. Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH

** N **

Trước khi vào bài thơ:

Chàng trai lỡ vận vào rừng U Minh làm nghề bắt ong (ăn ông) gặp một người con gái đứng bên cây hoa sứ (cùi). Hai người quen và mến nhau. Nhưng hỡi ôi, chàng phát hiện ra nàng bị bệnh nan y: bệnh CÙI. Chàng bỏ trốn về Long Xuyên.

Nhưng nỗi nhớ HƯƠNG RỪNG, chàng lén trở về. Khi bị phát hiện, giữa đêm chàng ăn ong xuôi dòng trốn đi.

Và đây là đoạn cuối của CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH: Tiếp tục đọc