Phương Thế Ngọc – Lộng ngôn, Xảo ngữ

Những ngày qua, VN Pharma có thể xem là câu chuyện “ám ảnh” người dân nhất. Ám ảnh là bởi sự thật xoay quanh VN Pharma chưa phơi bày hết, nhưng ám ảnh hơn với một người dân như tôi là phải nghe những câu nói “không bình thường”.

Bắt đầu từ câu nói nghe lạnh sống lưng của nguyên giám đốc VN Pharma: “Thuốc ung thư giả là bình thường”. Cho đến những cách nói chối rất “ngây ngô”: “Không phải thuốc giả, chỉ là thuốc không có khả năng trị bệnh”. Hoặc những cách “chơi chữ” mà người dân chỉ biết bật cười: “Bộ trưởng không nói chứ không phải nói không có”. Tiếp tục đọc

Tuệ Uyển chuyển ngữ – TÁNH KHÔNG, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VÀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

Nguyên bản: Emptiness, Relativity, and Quantum Physic (the Universe in a Single Atom)
Tác giả: Đức Đat Lai Lạt Ma 

Một trong những thứ gây cảm hứng nhất về khoa học là việc thay đổi sự thấu hiểu của chúng ta về thế giới dưới ánh sáng của những khám phá mới. Bộ môn vật lý học thì vẫn vật vả với những quan hệ mật thiết của các mô hình thay đổi mà nó trải qua như một kết quả của sự xuất hiện thuyết tương đối và cơ học lượng tử vào thời kỳ chuyển tiếp của thế kỷ 20. Những nhà khoa học cũng như những triết gia đã phải sống liên tục với những kiểu mẫu tương phản của thực tại – kiểu mẫu Newton, thừa nhận một vũ trụ cơ học và có thể tiên đoán được, và thuyết tương đối cùng cơ học lượng tử thừa nhận một thế giới hổn độn hơn. Tiếp tục đọc