Vũ Thế Thành – Còn chốn để về, về đi!

Bây giờ mẹ nằm, lá đổ ngoài sân, để ru mẹ ngủ’ (Lời mẹ ru – TCS)

Tôi bỗng dưng trở thành nơi xả stress về mẹ của những người bạn già. Stress buồn có, ‘stress vui’ có. Stress buồn nhiều hơn ‘stress vui’. ‘Stress vui’ hàm ý khoe mình còn mẹ, lăng xăng lo cho mẹ thế này, thế kia. Stress buồn lặng lẽ nghe.

Vợ chồng người bạn tôi ở Đức, mới đây ‘thỉnh’ mẹ từ Mỹ sang Đức chơi vài tháng. Lại thu xếp nghỉ phép đưa bà về Việt Nam chơi vài tuần. Quê họ ở Huế. Huế buồn ra rít mấy tháng mưa. Bà cụ muốn đi miền Tây, ngắm vùng sông nước, sông Tiền sông Hậu. Tôi hứng cái ‘stress vui’của bạn để làm tour guide. Tiếp tục đọc

Nguyễn Quang Duy – ĐỘC QUYỀN BOT, ‘SỰ CỐ’ CAI LẬY VÀ BẤT ỔN THỂ CHẾ

Trên trang BBC Việt Ngữ tuần qua Phó giáo sư Tiến sỹ. Phạm Quý Thọ có bài viết nói về mặt nổi của tảng băng “bất ổn thể chế” trong tình hình kinh tế hiện nay.

Bài viết có nhắc đến 2 vấn đề đang được dư luận quan tâm: nợ công và BOT Cai Lậy, đáng tiếc bài chưa nối kết hai vấn đề nên chưa đưa ra được mặt chìm của tảng băng.

Nợ công và BOT Tiếp tục đọc